Czy Polacy popierają postulaty osób niepełnosprawnych? - nowy sondaż

Redakcja
15.05.2018 10:52
Czy Polacy popierają postulaty osób niepełnosprawnych? - nowy sondaż
fot. PAP

Prawie 80 proc. ankietowanych popiera dodatek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych w wysokości 500 zł - wynika z sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej". 

Protest rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami trwa od 4 tygodni. Z sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że Polacy w pełni popierają ich walkę o lepszy byt. 

Zobacz także

Zdecydowana większość (83,2 proc.) ankietowanych popiera postulat zrównania wysokości renty socjalnej dla osoby niesamodzielnej i podwyższenie jej do kwoty minimum socjalnego. Przeciwko jest 9 proc. respondentów. 7,8 proc. nie ma zdania.

Zobacz także

79,9 proc. ankietowanych popiera wprowadzenie bez kryterium dochodowego dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 zł, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 lat. Przeciwnych jest 14,8 proc. respondentów, a 5,3 proc. odpowiedziało nie wiem/trudno powiedzieć.

Zobacz także

Ankietowani byli także pytani o poparcie dla postulatów w sytuacji, gdy spowodowałoby to opóźnienie wypłat 300 zł na wyprawkę szkolną. Tutaj poparcie ni jest aż tak zdecydowane. 32,4 proc. zdecydowanie popiera takie rozwiązanie, 19,9 proc. odpowiedziało "raczej tak". "Raczej nie" wybrało 16,3 proc. Zdecydowanie przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 18,5 proc. osób. 12,9 proc. nie ma zdania.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/KM