Obostrzenia będą lepiej egzekwowane. Policja rozpoczyna akcję