Zamknij

Od wyników matury 2017 można się odwołać. Oto szczegóły

Redakcja
30.06.2017 14:47
Od wyników matury 2017 można się odwołać. Oto szczegóły
fot. East News

Według wyliczeń Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z ponad 258 tys. maturzystów, którzy przystąpili do egzaminów, zdało 202,5 tys. Dwóch lub więcej egzaminów nie zdało 6,7 proc. maturzystów, czyli 17 176 osób. Oznacza to, że ponad 38 tys. osób może przystąpić do sierpniowej sesji poprawkowej. Jeśli maturzysta uważa, że został skrzywdzony, ma prawo się odwołać.

Maturzyści, którzy otrzymali wynik niższy niż 30 proc. z jednego przedmiotu mają prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Ten odbędzie się w sierpniu 2017 r. Aby przystąpić do poprawki maturzysta musi złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły średniej, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeśli jego szkoła została zlikwidowana). Termin składania oświadczeń upływa 7 lipca 2017 r. Wzór pisma dostępny jest na stronach CKE.

Ważne terminy

Miejsce egzaminu poprawkowego zostanie opublikowane na macierzystej stronie OKE najpóźniej 10 sierpnia br. Termin części pisemnej przypada na 22 sierpnia. Egzamin ustny z języka polskiego, języków obcych i języków mniejszości narodowych odbędzie się między 23 a 25 sierpnia – czytamy w komunikacie dr Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2017 w liczbach

W 2017 r. do matury podeszło 258 030 absolwentów szkół średnich z czego, 165 903 to absolwenci liceów ogólnokształcących, a 92 127 ukończyło szkoły techniczne. Egzaminy lepiej poszły maturzystom z dyplomem z liceum (zdało 84,4 proc.). W technikach wynik był gorszy (67,9 proc.). 38 403 maturzystów ma prawo przystąpić do sierpniowej sesji poprawkowej: 17 689 (10,7 proc.) absolwentów LO, oraz 20 615 (22,4 proc.) absolwentów technikum.

Wśród ponad 258 tys. tegorocznych maturzystów tylko 17 176 nie zdało więcej jak jednego egzaminu. 8 201 absolwentów liceum (4,9 proc.), oraz 8 975 absolwentów technikum (9,7 proc.).

Wielu maturzystów uważa, że komisja popełniła błędy:

Zobacz także

Można się odwołać

Jeśli wydaje nam się, że wynik egzaminu maturalnego został wyliczony nieprawidłowo, mamy prawo się od niego odwołać. Aby to zrobić należy napisać wniosek do swojej OKE o wgląd do pracy. Termin na to wynosi 6 miesięcy od otrzymania świadectwa maturalnego. Następnie w siedzibie OKE w wyznaczonym terminie możemy obejrzeć swoją pracę wraz z naniesionymi poprawkami i dokonać ich analizy. Nowością jest, że od 2017 r. mamy prawo sfotografować swoją pracę, co umożliwi maturzystom dokonanie analizy na spokojnie w domu.

Następnie możemy napisać wniosek do OKE o weryfikację oceny swojej pracy, jednak termin na to wynosi tylko dwa dni od wglądu do pracy. Wtedy należy skierować wniosek do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego za pośrednictwem dyrektora OKE (mamy na to 7 dni od otrzymania odpowiedzi od dyrektora OKE na wniosek o weryfikację oceny). Wtedy można wszcząć postępowanie sądowe na drodze cywilnej bądź jako skargę konstytucyjną.

RadioZET.pl/CKE/odwolanieodmatury.pl/strz