Zamknij

Ostrzeżenie przed przekroczeniem poziomu pyłu zawieszonego PM10

14.11.2021 16:59
pył zawieszony pm10
fot. Tomasz Kawka /East News

W niedzielę 14 listopada i w poniedziałek 15 listopada na terenie woj. opolskiego istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania o pyle zawieszonym PM10 - poinformował Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu. Ostrzeżenie dotyczy blisko 70 tys. mieszkańców regionu.

Ostrzeżenie przed pyłem zawieszonym. Na stronie opolskiego urzędu wojewódzkiego w niedzielę 14 listopada pojawił się komunikat Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informujący o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10.

Obszar ryzyka obejmuje: wschodnią i północno-wschodnią część miasta Opole; część obszaru powiatu opolskiego w gminach: Chrząstowice, Zawada i Łubniany; środkową część powiatu nyskiego, wraz z miastem Nysa; obszar w południowo-wschodniej części powiatu głubczyckiego oraz miasto Głubczyce oraz obszary w południowej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Jak poinformowano w komunikacie, na terenie objętym ostrzeżeniem zamieszkuje około 67 tysięcy osób.

Ostrzeżenie przed pyłem zawieszonym PM10 w regionie

Na obszarze objętym ostrzeżeniem osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.

GIOŚ zaleca dla ogółu mieszkańców na wskazanym obszarze:
- ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
- jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Pył zawieszony – ang. Particulate Matter, skrót PM, to drobne cząsteczki swobodnie unoszące się w powietrzu (stanowiące część tzw. aerozolu atmosferycznego). Mogą być pochodzenia naturalnego – np. pył mineralny, aerozol morski, popioły wulkaniczne itp., mogą również stanowić produkt działalności człowieka. Do tej grupy należą np. drobne cząsteczki sadzy powstające w procesie spalania węgla lub innych paliw, czy też cząsteczki pyłu wtórnego, powstające w wyniku przekształceń innych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, np. tlenków siarki i azotu.

PM10, czyli pył o średnicach cząstek poniżej 10 μm. Jest on na tyle drobny, że przenika w głąb układu oddechowego. Część tego pyłu, o średnicach cząstek z przedziału od 2,5 do 10 μm określana jest jako „pył gruby” (po angielsku coarse dust particles). W skład tej frakcji wchodzą przede wszystkim cząstki mineralne, unoszone z ziemi przez wiatr, wzbijane na budowach, unoszone przez ruch samochodowy itp. Ze względu na relatywnie duże rozmiary cząstek pył gruby dociera w układzie oddechowym nie głębiej niż do oskrzeli.

NAPISZ DO NAS

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Marek Szczepanik (PAP)/ Opole.pl

C