Zamknij

PiS przegrał kolejne głosowanie. "Sypie się dyscyplina", "brawo opozycja"

20.05.2021 11:32
Sejm
fot. PAP

Sejm skierował do komisji zdrowia projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych, dotyczący określania potrzeb w tej dziedzinie. Według PiS porządkuje on system ochrony zdrowia, zaś opozycja wskazywała, że zmiany zmierzają do upaństwowienia opieki zdrowotnej. W czwartkowym głosowaniu komisja odrzuciła ten projekt, co przedstawiciele opozycji zdążyli skomentować. 

Chodzi o rządową nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. W środę posłowie skierowali po raz kolejny projekt do prac w komisji zdrowia, bo zostały w zgłoszone do niego kolejne poprawki.

W połowie marca sejmowa komisja zdrowia opowiedziała się za odrzuceniem projektu, argumentując m.in., że marginalizuje on rolę samorządów. Sejm podczas drugiego czytania w połowie kwietnia odrzucił to stanowisko komisji i ponownie skierował do niej projekt noweli. Komisja tym razem zaproponowała wiele poprawek, zakładających m.in. skrócenie okresu ustalania mapy zdrowotnej, planów krajowych i wojewódzkich z 7 lat do 5 lat.

PiS chwali projekt. Opozycja: to centralizacja

W czasie prezentowania sprawozdania komisji zdrowia Bolesław Piecha z PiS zaznaczył, że jest to regulacja porządkująca. Dodał, że nie bardzo rozumie, o co chodzi opozycji, która twierdzi, że proponowane przepisy to próba centralizacji systemu.

Poseł Rajmund Miller z KO stwierdził natomiast, że "do takiego bubla nie da się wprowadzić poprawek, a ustawa jest dowodem na to, że PiS jest chory na samorządy". Zaznaczył, że KO będzie za odrzuceniem nowelizacji w całości. Wskazał też, że zapisy dążą do centralizacji zarządzania systemem opieki zdrowotnej.

- Próba usprawnienia tworzenia map potrzeb zdrowotnych ogranicza możliwość oddziaływania na ich kształt środowisk lokalnych oraz eliminuje wojewódzkich konsultantów ze składu wojewódzkich rad do spraw potrzeb zdrowotnych – wymieniał.

Jak informuje portal politykazdrowotna.com, przed czwartkowym głosowaniem Lewica złożyła poprawkę, "która przewiduje możliwość finansowania przez samorządy świadczenia gwarantowane, ale także świadczenia opieki zdrowotnej, tj. in vitro". W czwartek, na kolejnym posiedzeniu Komisji, posłowie ponownie odrzucili projekt w całości. Za odrzuceniem było 20 posłów, przeciw 18.  "Wniosek i poprawka teraz wrócą na salę plenarną Sejmu. Jeśli parlamentarzyści odrzucą wniosek Komisji o odrzucenie projektu w całości, to Sejm będzie opiniował poprawkę Lewicy bez rekomendacji Komisji" - czytamy w artykule.

Opozycja po głosowaniu nad projektem PiS: brawo

Na porażkę PiS w komisyjnym głosowaniu zwrócili uwagę przedstawiciele opozycji. Nie kryli przy tym zadowolenia, że partii rządzącej nie udało się "przepchnąć" swojego projektu. 

"Znowu na Komisji Zdrowia Sejmu przeszedł wniosek opozycji o odrzucenie złej ustawy PIS. Sypie się dyscyplina w obozie władzy!" - czytamy w poście Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. 

"Komisja zdrowia ponownie odrzuciła rządowy projekt ustawy dotyczący centralizacji systemu ochrony zdrowia (mapy potrzeb zdrowotnych, plan transformacji, centralizacja NFZ - druki 1013 i 1122). To już druga z rzędu porażka PiS
nad tą samą ustawą! Brawo opozycja PSL" - napisał na Twitterze poseł ludowców Dariusz Klimczak. 

Zadowolenie poprzez dodanie do wpisu charakterystycznego "emotikonu" wyraziła również posłanka KO Monika Wielichowska. "Sejm. Komisja Zdrowia. Nasz wniosek o odrzucenie złego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1013 i 1122) został przyjęty!" - napisała. 

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych - czego dotyczy?

Założeniem rządowej ustawy jest uporządkowanie zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia. W świetle nowych przepisów minister zdrowia będzie zobligowany nie tylko do przygotowania tzw. map potrzeb zdrowotnych i przeprowadzania ich analizy, ale też do przygotowania strategii opartej na podstawie krajowego planu transformacji. Ma on narzucać pewne szczegółowe działania, np. do zadań przypisane będą konkretne podmioty, ustalony będzie harmonogram działań i oszacowane ich skutki finansowe.

Zgodnie z nowelizacją projekt krajowego planu konsultowany ma być z wieloma instytucjami m.in. z Radą Dialogu Społecznego i NFZ. Obejmować będzie 5 lat, a minister zobowiązany będzie też do przestawienia sprawozdania średniookresowego z jego realizacji do 30 czerwca trzeciego roku kalendarzowego jego obowiązywania. Na jego podstawie plan będzie aktualizowany. Proponuje się też, by pierwszy krajowy i wojewódzki plan transformacji ustalany był na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. i ogłaszany w przypadku tego pierwszego do 31 sierpnia 2021 r., a drugiego do 15 grudnia 2021 r.

Również wojewodowie mają dla swojego regionu ustalać swój własny plan, który po zaopiniowaniu m.in. przez wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia, marszałka województwa i przez konwent powiatów danego województwa ma być przekazywany ministrowi zdrowia, który dokona jego oceny i go zatwierdzi bądź przekaże swoje uwagi wojewodzie. Wojewódzkie plany, które ustala się również na 5 lat, opracowywać mają rady do spraw potrzeb zdrowotnych. Przepisy określają skład rady, tryb powoływania i odwoływania członków, zakres i tryb pracy. Przepisy miałyby wejść w życie – z pewnymi określonymi w nowelizacji wyjątkami – 14 dni od ich ogłoszenia.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/politykazdrowotna.com