Zamknij

Pielgrzymki w czasie pandemii. GIS: zaszczepieni nie wliczają się do limitu osób

19.05.2021 00:03
Pielgrzymka
fot. Aneta Żurek/Polska Press/East News

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas epidemii koronawirusa. Zgodnie z nimi 300 to maksymalna liczba pątników w pielgrzymce, nie licząc osób w pełni zaszczepionych.

Według  GIS rekomendacje mają zapewnić bezpieczeństwo pątnikom i wszystkim postronnym na szlaku pielgrzymki, a także utrzymać sprawną logistykę przemieszczania się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

W komunikacie zaznaczono, że przez okres obowiązywania stanu epidemii zalecane jest zapewnienie higienicznych warunków pielgrzymki, procedur ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa i sposobu postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u pątników.

GIS ogłosił wytyczne ws. pielgrzymek w trakcie epidemii

Podkreślono, że w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem, niemieszkające z osobą w izolacji w warunkach domowych i takie, które nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed pielgrzymką.

GIS nie rekomenduje wykonywania testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 przez osoby chcące uczestniczyć w pielgrzymce. Maksymalna liczba pątników w pielgrzymce ma wynosić 300 osób. Nie wlicza się w to osób w pełni zaszczepionych. Organizator pielgrzymki powinien zgłosić do właściwego urzędu wojewódzkiego informacje o dacie, liczbie uczestników i o trasie pielgrzymki nie później niż na 30 dni przed planowanym wymarszem.

GIS zaleca też, aby grupy pielgrzymów w miarę możliwości się nie mieszały. Mówiąc o zakwaterowaniu, zalecono zapewnienie pątnikom noclegów w namiotach lub pokojach jednoosobowych. Zaznaczono również, że należy zapewnić odpowiednie warunki higieniczne uczestnikom pielgrzymki, wspomniano także o wyłożonych jednorazowymi workami koszach na odpady. 

Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin [...] Pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego, np. chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. 

GIS

"Rekomenduje się funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem" – podano w wytycznych.

Masz 37 stopni temperatury? Możesz nie wziąć udziału w pielgrzymce

Zaznaczono, że "personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań, jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na Covid-19, w terminie krótszym niż 10 dni przed wyruszeniem pielgrzymki".

Zwrócono uwagę, że organizator pielgrzymki powinien mieć listę telefonów do każdego z jej uczestnika. Aby ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa, pielgrzymi powinni mieć ze sobą środki ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk, a także do mycia i dezynfekcji powierzchni. Jeśli pątnikom zabraknie środków, wówczas organizator pielgrzymki musi je zapewnić. "Pątnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" – podał GIS.

Zalecono, aby każdemu pielgrzymowi przynajmniej raz dziennie mierzyć temperaturę. "Temperatura powyżej 37 stopni Celsjusza kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie – wskazana jest porada medyczna" – podano.

Pielgrzymki w dobie Covid-19. Dystans, zasłanianie nosa i ust

Zwrócono jednocześnie uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości od rozmówców i współpielgrzymujących i przypomniano, że należy unikać powitania przez podawanie ręki. "Rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi" – podano. Omawiając kwestie posiłków, zaznaczono, że "powinny być dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach lub w naczyniach jednorazowych".

"Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60 st. C, a o ile to możliwe – wyparzane. Dopuszcza się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytku wyłącznie indywidualnego" – podano. Zaznaczono też, że w razie potwierdzenia przypadku zakażenia "wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej".

"Jeśli przewidywane jest sprawowanie mszy św. w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy powinni realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegać dystansu społecznego i obowiązujących limitów uczestników mszy św. w kościołach, stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa" – przypomniał GIS.

W ocenie GIS można uznać za dopuszczalne przebywanie pielgrzymki na terenie szkoły, w przypadku gdy dzieci już nie uczęszczają do placówki i nie będą w tym czasie obecne na jej terenie. "Konieczne jest jednak zapewnienie dokładnego sprzątania oraz dezynfekcji wszystkich pomieszczeń, w których przebywali pielgrzymi" – wskazano w wytycznych. 

Episkopat reaguje na oświadczenie GIS. Prośba o dostosowanie się do wytycznych

Na oświadczenie GIS zareagowała już Konferencja Episkopatu Polski. Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zwróciła się do organizatorów pielgrzymek o dostosowanie swoich planów organizacyjnych do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, z wykorzystaniem ubiegłorocznych doświadczeń bezpiecznej logistyki w warunkach pandemii.

"Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest możliwe pod warunkiem uczciwego przestrzegania procedur sanitarnych i funkcjonowania mobilnego, profesjonalnego personelu medycznego. W imię miłości bliźniego trzeba pamiętać o innych pątnikach i wielu ludziach goszczących pątników na trasie. Przestrzeganie uciążliwych przepisów i niewygody z tym związane są też pewną formą głębszej pokuty" - wskazano w komunikacie Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

RadioZET.pl/PAP