Zamknij

Resort pracy i rodziny: Spadła liczba rodzin objętych pomocą społeczną

27.07.2019 12:58
500 plus
fot. LUKASZ SOLSKI/East News

Rząd chlubi się statystyką, z której wynika, że świadczenia społeczne pobrało mniej rodzin z dziećmi. Dane dotyczą lat 2017 i 2018, nie uwzględniają więc rozszerzonego programu Rodzina 500 plus, który obowiązuje od lipca.

Minister rodziny Bożena Borys-Szopa wskazała, że liczba rodzin z dziećmi, które pobierają rządowe świadczenia, spadła w 2018 roku o 43 tysiące. W przeliczeniu na osobę spadek wyniósł 128 tys. Zdaniem minister wpływ na spadek ma m.in. program "Rodzina 500 plus".

Od czasu wprowadzenia programu 500 plus polskim rodzinom po prostu żyje się lepiej. Potwierdzają to zarówno badania opinii publicznej, jak i nasze statystyki. Rodziny z dziećmi coraz rzadziej korzystają też z pomocy społecznej

Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Tendencja dotyczy 500 plus, ale i innych świadczeń, np. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (od tego roku jako „Posiłek w szkole i w domu”).

Zobacz także

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryterium dochodowego. Dla samotnej osoby próg wynosi 701 zł, na jedną osobę w rodzinie jest to 528 zł.

RadioZET.pl/PAP