Zamknij

Andrzej Duda zwołuje Radę Gabinetową. "Tematem sytuacja na Ukrainie"

14.02.2022 13:37

Andrzej Duda zwołał na wtorek na godzinę 13 posiedzenie Rady Gabinetowej – poinformowała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak–Bandych. Tematem będzie sytuacja na Ukrainie. 

Andrzej Duda
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Posiedzenie Rady Gabinetowej odbędzie się w Pałacu Prezydenckim i będzie miało charakter niejawny. Ignaczak-Bandych pytana o temat posiedzenia, powiedziała: "Polska wobec sytuacji na Ukrainie". Szefowa Kancelarii Andrzeja Dudy przekazała również, że po posiedzeniu Rady odbędzie się briefing prezydenta. 

Rada Gabinetowa – kompetencje

Rada Gabinetowa to organ konstytucyjny zwoływany przez Prezydenta RP dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa, składający się z członków Rady Ministrów. Rada stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów.

Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny. Tym sposobem prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.

Konflikt Rosja - Ukraina

Trwa napięcie związane z obecnością rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. Nadal prowadzone są rozmowy dyplomatyczne mające na celu uspokojenie sytuacji i niedopuszczenie do wybuchu wojny.

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę. Kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.

RadioZET.pl/PAP