Zamknij

Tylko Konfederacja była przeciw Witek. PSL i lewica za. "To też od pani zależy"

Mikołaj Pietraszewski
12.11.2019 16:13
Tylko Konfederacja była przeciw Witek. PSL i lewica za. "To też od pani zależy"
fot. ---

Kandydaturę Elżbiety Witek na marszałka Sejmu poparło PiS, SLD oraz PSL. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu, przeciwko głosowała Konfederacja.

Elżbieta Witek (PiS) została we wtorek wybrana marszałkiem Sejmu IX kadencji. Poparło ją 314 posłów. Była jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Głosowało 459 posłów; większość bezwzględna wynosiła 230 głosów. Za kandydaturą Witek głosowało 314 posłów, przeciw było 11, a 134 wstrzymało się od głosu.

Witek poparli wszyscy posłowie PiS (235 osób), 48 z 49 posłów SLD (1 osoba wstrzymała się od głosu) oraz wszyscy posłowie PSL (30 osób). Posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu (133 posłów, 1 osoba z KO nie brała udziału w głosowaniu). Przeciw kandydaturze Witek zagłosowali wszyscy posłowie Konfederacji (11 osób). Witek poparł poseł niezrzeszony Ryszard Galla.

Kosiniak-Kamysz o tym, dlaczego PSL poprze Witek

Jeszcze przed głosowaniem, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że z szacunku dla wyniku wyborów parlamentarnych (które dały PiS większość w Sejmie), klub poselski PSL-Koalicja Polska poprze kandydaturę dotychczasowej marszałek Sejmu.

- W imieniu klubu parlamentarnego Koalicja Polska, PSL, Kukiz'15 z szacunkiem odnosimy się do werdyktu wyborczego, w którym partia PiS wygrała wybory i ma prawo zgłosić kandydata na marszałka Sejmu. Ma prawo utworzyć rząd i ma taki obowiązek, bo to jest zobowiązanie. Dlatego szanując ten werdykt wyborczy, wierząc, że jest możliwa lepsza debata parlamentarna, jest możliwa lepsza dyskusja, a przez to jest możliwa lepsza Polska dla nas wszystkich, dla naszych rodaków, poprzemy kandydaturę pani marszałek Witek - oświadczył. 

Zobacz także

Życzył też pani marszałek wszystkiego dobrego. - Nie jest pani z naszego obozu politycznego, z naszej formacji politycznej, z naszego środowiska, ale wierzę głęboko w to, że Polska będzie krajem, w którym z radością każdy będzie chciał żyć i mieszkać, jak będziemy stosować normalne zasady, to też od pani zależy i od sposobu, w jaki będziemy prowadzić obrady w tej izbie. - Z nadzieją na to, że jutro będzie jeszcze lepsze, podchodzimy do tego wyboru - dodał.

RadioZET.pl/PAP