Zamknij

Fundusz Medyczny. Ustawa Andrzeja Dudy z poparciem w Sejmie

17.09.2020 22:52
Jarosław Kaczyński w Sejmie
fot. PAP

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o Funduszu Medycznym, zakładającą przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na ochronę zdrowia, m.in. na profilaktykę, wykrywanie i leczenie chorób nowotworowych i rzadkich.

Fundusz Medyczny zapowiedział w marcu prezydent Andrzej Duda. Pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy. Celem funduszu jest wsparcie działań, które mają poprawić zdrowie i jakość życia Polaków poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz profilaktyki, wczesnego wykrywania i diagnostyki oraz leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich.

Za przyjęciem ustawy głosowało 440 posłów, przeciw było 12, 2 się wstrzymało. Odrzucono wniosek mniejszości, złożony przez Paulinę Henning-Kloskę (KO), by w ustawie zapisać, że limit wydatków na fundusz będzie wynosił co najmniej 2 mld zł w tym roku i 4 mld zł w kolejnych latach. W związku z tym pozostał zapis, że limit wydatków na fundusz wyniesie nie więcej niż odpowiednio 2 i 4 mld zł. Posłowie nie zgodzili się też, na poprawkę KO, by zmniejszyć koszty obsługi funduszu i zadań finansowanych z funduszu.

Fundusz Medyczny. Ustawa Andrzeja Dudy z poparciem w Sejmie 

Z funduszu medycznego mają być dofinansowywane przebudowa, modernizacja lub doposażenie strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, szpitali, zwiększanie skuteczności programów profilaktycznych oraz finansowane innowacyjne terapie lekowe, a także świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Zobacz także

Jak zapisano w ustawie, maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczony na te zadania w tym roku nie może być wyższy niż 2 mld zł, a w kolejnych latach (do 2029 r.) – nie wyższy niż 4 mld zł rocznie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku 

RadioZET.pl/PAP