Zamknij

Kancelaria Prezydenta o lex Czarnek: "Pierwsza dama przekaże wszystkie uwagi"

24.01.2022 19:45
Pierwsza dama przekaże uwagi ws. lex Czarnek prezydentowi
fot. screen Kancelaria Prezydenta Twitter

Pierwsza dama Agata Kornhauser–Duda wysłuchała argumentów i rekomendacji posłanek KO ws. noweli Prawa oświatowego, deklarując, że wszystkie uwagi przekaże prezydentowi Andrzejowi Dudzie przed jego spotkaniem z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Lex Czarnek, projekt noweli ustawy zakładający istotne zmiany w oświacie, zwłaszcza poprzez nadanie nowych narzędzi kontroli kuratorom, został przegłosowany w Sejmie głosami koalicji rządzącej.

Opozycja mocno krytykuje forsowane przez PiS zmiany w oświacie, mówiąc o powrocie do rygorystycznego nadzoru z czasów PRL. Politycy KO postanowili spotkać się w tej sprawie z żoną prezydenta RP Agatą Dudą-Kornhauser, będącej z zawodu nauczycielką.

Lex Czarnek. Posłanki KO przekazały uwagi pierwszej damie

W poniedziałek 24 stycznia w Pałacu Prezydenckim na spotkaniu stawiły się posłanki KO: Kinga Gajewska, Barbara Nowacka, Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer. Ze strony kancelarii A. Dudy uczestniczyła w nim Małgorzata Paprocka.

W komunikacie wydanym przez KPRP wieczorem wynika, że pierwsza dama usłyszała "zastrzeżenia do przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego umożliwiającego odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru na prowadzenie przez stowarzyszenia i inne organizacje zajęć z uczniami oraz umożliwiania pozyskiwania wskazanych w projekcie danych nauczycieli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z systemu informacji oświatowej".

"Wszystkie uwagi przekaże prezydentowi przed spotkaniem z ministrem"

"Pierwsza dama wysłuchała argumentów i rekomendacji swoich rozmówczyń, deklarując, że wszystkie uwagi przekaże prezydentowi Andrzejowi Dudzie przed jego spotkaniem z ministrem Przemysławem Czarnkiem" - podała Kancelaria Prezydenta.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, a jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Z kolei posłanki KO relacjonowały po spotkaniu z Agatą Kornhauser-Dudą, że pierwsza dama podzieliła ich obawy co do przepisów noweli Prawa oświatowego, m.in. w sprawie zwalniania dyrektorów szkół bez wypowiedzenia, a zarazem ws. nowych kompetencji kuratorów, którzy według nowego prawa decydowaliby o wpuszczaniu bądź niewpuszczaniu organizacji pozarządowych do szkół.

Projekt ustawy przegłosowanej w Sejmie 13 stycznia trafił do Senatu. Nawet przy sprzeciwie izby wyższej ustawa wróci do Sejmu, który – zgodnie z praktyką z ostatnich lat – może odrzucić ten sprzeciw. Wtedy nowela trafiłaby na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który może podjąć trzy decyzje - podpisać ustawę, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Rebelińska

C