Zamknij

Komisja Europejska chce kar finansowych dla Polski. Powodem wyrok TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej

07.09.2021 11:59
Izba Dyscyplinarna SN
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/East News (ilustracyjne)

Komisja Europejska zdecydowała, że zwróci się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji ws. środków tymczasowych z 14 lipca. Powodem jest dalsze funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 14 lipca zdecydował o kolejnym zabezpieczeniu dotyczącym Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Unijny trybunał zamroził jej orzekanie w sprawach dotyczących immunitetów sędziowskich. Mimo to Izba Dyscyplinarna SN nadal działała. Dlatego we wtorek Komisja Europejska zdecydowała o rozpoczęciu drogi do nałożenia na Polskę kar finansowych.

„Moim obowiązkiem jako komisarza ds. sprawiedliwości jest zapewnienie ochrony niezależności sędziów europejskich. W przeciwnym razie cały porządek prawny UE mógłby być zagrożony, a podstawowe fundamenty Unii mogłyby zostać zakwestionowane" - poinformował w przesłanym PAP stanowisku unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Bruksela chce kar finansowych dla Polski. Powodem wyrok TSUE

Reynders dodał, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Kolegium w lipcu, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z dnia 14 lipca.

Tego dnia Polska została zobowiązana przez TSUE do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

„Równolegle wysłaliśmy do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, domagając się zastosowania się do wyroku Trybunału z dnia 15 lipca w sprawie reżimu dyscyplinarnego dla sędziów. Dotychczasowe wyjaśnienia nie były satysfakcjonujące” – dodał Reynders. 15 lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE.

"Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE muszą być przestrzegane w całej UE. Jest to konieczne do budowania i pielęgnowania niezbędnego wzajemnego zaufania zarówno między państwami członkowskimi, jak i obywatelami. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu" - napisała na Twitterze Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. 

RadioZET.pl/PAP