Zamknij

Ogromne kłopoty Konfederacji. Partia straci miliony z subwencji?

28.09.2020 22:37
Konfederacja Bosak Korwin-Mikke
fot. Tomasz Jastrzebowski /REPORTER

Konfederacja i Zieloni stracą pieniądze z państwowych subwencji dla partii politycznych? Jak podaje PAP, PKW odrzuciła w poniedziałek sprawozdania finansowe tych dwóch ugrupowań za rok 2019.

Konfederacja straci miliony z budżetowej subwencji? Jakub Kulesza powiedział PAP, że jego ugrupowanie będzie odnosić się do decyzji PKW po otrzymaniu oficjalnej informacji wraz z uzasadnieniem. Wiceprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz również zaznaczyła, że jej partia będzie odnosić się do uchwały PKW nie na podstawie doniesień medialnych, ale po otrzymaniu oficjalnego stanowiska komisji.

"W przypadku Zielonych przesłanką było przyjęcie środków od osób, które nie spełniają ustawowych wymogów jako darczyńcy na rzecz partii, chodzi przede wszystkim o miejsce zamieszkania osoby, którą zgodnie z ustawą może być tylko obywatel polski mieszkający stale na terytorium Polski. A partia przyjęła środki od osób niespełniających tych wymogów" - wyjaśnił Krzysztof Lorentz.

Konfederacja i Zieloni stracą subwencje z budżetu? Odrzucono ich sprawozdania finansowe

Z kolei w przypadku Konfederacji - poinformował - odrzucenie sprawozdania finansowego partii za 2019 r. jest "bezpośrednią konsekwencją naruszenia, które miało miejsce w czasie kampanii wyborczej do Sejmu i do Senatu".

"Komitet przyjął wartości niepieniężne, których przyjąć nie mógł zgodnie z ustawą, to nie spowodowało odrzucenia sprawozdania komitetu, ponieważ wartość tych przyjętych świadczeń była mniejsza niż 1 proc. przychodów komitetu i w takiej sytuacji Kodeks wyborczy przewiduje, że wskazuje się tylko uchybienia, ale taka usterka w gospodarce finansowej komitetu wyborczego rzutuje również na sprawozdania partii" - wyjaśnił Lorentz.

Zobacz także

Jak zaznaczył, rozstrzygnięcia PKW nie są ostateczne, partie mogą wnieść skargę do Sądu Najwyższego. Lorentz przekazał, że wśród sprawozdań za 2019 r. odrzucone zostały tylko sprawozdania Konfederacji i Zielonych.

Zobacz także

Każda partia polityczna, aby mogła funkcjonować, zgodnie z prawem musi co roku przedkładać Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe ze swojej działalności za poprzedni rok. PKW może przyjąć sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień, albo je odrzucić.

Jako pierwsza o odrzucenia sprawozdań Konfederacji i Zielonych napisała w poniedziałek "Rzeczpospolita".

RadioZET.pl/ PAP/ Rzeczpospolita