Zamknij

Nowe dowody osobiste z opóźnieniem. Senat poparł pilną nowelizację

23.07.2021 17:27
Dowód osobisty
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Nowe dowody osobiste z odciskami palców i podpisem posiadacza miały być wydawane od 2 sierpnia. Senat poparł w piątek bez poprawek pilną nowelizację, która przesunie termin wdrożenia dokumentu. Po noweli dzień ten określony zostanie w osobnym komunikacie.

Za przyjęciem bez poprawek ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw głosowało 52 senatorów, nikt nie był przeciw, a 47 osób się wstrzymało. Nowela trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Nowe dowody osobiste z opóźnieniem. Kiedy zaczną obowiązywać?

Potrzeba przesunięcia wejścia w życie przepisów, zgodnie z którymi w wydawanych od 2 sierpnia nowych dowodach osób powyżej 12. roku życia miały znaleźć się odciski palców oraz podpis posiadacza, wynika z opinii, która 2 lipca wpłynęła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według ABW zmówione urządzenia pobierania linii papilarnych stwarzają potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji. Dlatego KPRM musi wyłonić nowego dostawcę sprzętu, a zmiany muszą zostać przesunięte.

Zgodnie z zapisami przyjętej przez Senat nowelizacji minister ds. informatyzacji w porozumieniu z ministrem ds. spraw wewnętrznych ogłoszą komunikat, w którym wskażą "dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców". Komunikat zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra ds. cyfryzacji co najmniej 14 dni wcześniej.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński pytany w Senacie o orientacyjny termin wdrożenia rozwiązań, ocenił, że "to opóźnienie względem pierwotnego terminu będzie liczone raczej w tygodniach niż w miesiącach". - Liczymy na to, że uda się jakichś bardzo poważnych komplikacji w tym zakresie uniknąć - zaznaczył.

Nowe dowody osobiste - czy jest koniecznie wymiana? 

Nowe dowody osobiste, tak jak te wydawane od 2019 roku, co do zasady ważne będą 5 lub 10 lat, przy czym pięcioletni okres ważności będą miały dowody dzieci poniżej 12. roku życia. Z kolei dowody osobiste osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą miały 12-miesięczny okres ważności.

W przyjętej w piątek w Senacie nowelizacji wprowadzono przepis, zgodnie z którym dowody wydane osobom powyżej 12. roku życia w okresie od 2 sierpnia do dnia określonego w komunikacie będą ważne nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 roku. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu tej noweli, jest to zgodne z rozporządzeniem PE i Rady.

Zmiany w dowodach osobistych nie powodują konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów. Będą one ważne przez okres, na jaki zostały wydane.

RadioZET.pl/PAP