Zamknij

Powstanie komisja ds. pedofilii. Rząd przedstawił projekt i zadania organu

16.07.2019 14:34
Powstanie komisja ds. pedofilii. Rząd przedstawił projekt i zadania organu
fot. Shutterstock

To już niemal pewne – powstanie państwowa komisja ds. pedofilii. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Wiemy, jakie będą narzędzia prawne organu i kto zadecyduje o powołaniu członków do komisji.

Rząd przyjął projekt ustawy ws. powołania komisji „do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat”. Zapisano w nim specjalną preambułę, z której wynika, że przestępstwo pedofilii nie będzie chronione tajemnicą i nie ulegnie zapomnieniu.

Czytamy, że komisja będzie decydować o wpisie w rejestr stanowiący część Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Organ państwowy będzie mógł zawiadamiać organy ścigania o podejrzeniu przestępstwa pedofilii.

Zobacz także

W zadaniach komisji wymieniono też identyfikowanie zaniedbań i zaniechań organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem oraz leczeniem. Komisja weźmie pod lupę historie związane z molestowaniem seksualnym w samorządach zawodowych, kościołach i związkach wyznaniowych.

Rząd opowiada się za 7-osobową komisją, z której trzy będą wybierane przez Sejm większością 3/5 głosów, jedna przez Senat (również większość 3/5) oraz po jednej przez premiera, prezydenta i rzecznika praw dziecka. Kandydatów mogłyby z kolei zgłaszać następujące instytucje:

  • Naczelna Rada Adwokacka
  • Krajowa Rada Radców Prawnych, 
  • Krajowa Rada Sądownictwa,
  • Krajowa Rada Prokuratorów,
  • Naczelna Izba Lekarska,
  • Krajowa Izba Psychologów 
  • organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez co najmniej 2 lata obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności związane z ochroną i przeciwdziałaniem przemocy, w tym seksualnej.

Komisja ma działać w 7-letniej kadencji.

RadioZET.pl/PAP