Zamknij

Sejm zmienił ustawę o ochronie granicy. Ma obowiązywać po stanie wyjątkowym

PAP
17.11.2021 18:39
Sejm
fot. PAP/Paweł Supernak

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Ma ona obowiązywać po zniesieniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Umożliwia wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Zmienią się również zasady pracy mediów przy granicy.

Granica polsko-białoruska jest objęta restrykcjami z powodu 90-dniowego stanu wyjątkowego. W strefie trzech kilometrów od granicy do końca listopada mogą przebywać tylko funkcjonariusze służb oraz mieszkańcy tych terenów. Zabezpieczenie tego obszaru ma regulować od grudnia znowelizowana ustawa o ochronie granicy państwowej.

Za nowelizacją ustawy głosowało 245 posłów, 167 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki, które w drugim czytaniu do projektu nowelizacji o ochronie granicy państwowej zgłosiły koło Polska 2050 oraz klub KP-PSL. Poprawki te na posiedzeniu w środę negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych. Odrzucono także wnioski mniejszości zgłoszone przez klub KO.

Ustawa o ochronie granicy znowelizowana. Szereg zmian po stanie wyjątkowym

Propozycja nowych regulacji trafiła do Sejmu w poniedziałek i była procedowana w trybie pilnym. Nowela ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego.

Regulacja umożliwia wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Obszar oraz czas obowiązywania zakazu zostanie określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć mieszkańców obszaru objętego zakazem, osób wykonujących tam pracę zarobkową oraz uczniów czy osób korzystających z przejść granicznych. Zgodę na przebywanie innych osób, w szczególności dziennikarzy, będzie mógł wyrazić właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej.

Nowe przepisy rozszerzają też katalog środków przymusu bezpośredniego o plecakowe miotacze substancji obezwładniających, których mogliby używać funkcjonariuszy SG. Pozostałe zmiany zakładają m.in. zniesienie limitu wiekowego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz możliwość uzyskania rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu, a po wyjściu z parlamentu na biurko prezydenta.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Chomiuk