Zamknij

500 plus dla niepełnosprawnych z ważną poprawką. Pojawiła się w Senacie

30.07.2019 14:31
500 plus dla niepełnosprawnych
fot. Pixabay.com

Będzie zmiana w projekcie 500 plus dla niepełnosprawnych? Senator PiS Bogusława Orzechowska zgłosiła poprawkę do opracowywanej ustawy. Chce, by niepełnosprawni pobierali wszelkie możliwe świadczenia ze środków publicznych do kwoty 1600 złotych.

500 plus dla niepełnosprawnych to jedna z ważniejszych ustaw opracowywanych aktualnie w parlamencie. Po debacie w Sejmie projekt opiniuje Senat. Zgłoszona została jedna poprawka.

Świadczenie uzupełniające przysługiwałoby każdej osobie uprawnionej, której wysokość świadczeń finansowanych ze środków publicznych łącznie ze świadczeniem uzupełniającym nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

poprawka zgłoszona przez senator PiS Bogusławę Orzechowską

Sprawę motywuje możliwością wypadnięcia ze świadczenia przez niepełnosprawnych, którzy pobierają rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wspomniane kryterium da niepełnosprawnym wyższe wsparcie ze strony państwa.

Zmiana ta spowoduje, że osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego.

senator PiS

Zgodnie z ustawą o świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły zawnioskować osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Poprawka senator PiS będzie kosztowna dla budżetu państwa. Jej koszt szacuje się na ok. 4,5 miliarda złotych.

Zobacz także

– Skorzysta z niej ok. 800 tys. – poinformowała Orzechowska.

Projekt ustawy pochwaliła w Senacie prezes ZUS, Gertruda Uścińska.

– Chciałabym podkreślić cel nadrzędny, który przyświeca ustawie. To jest rozpoczęcie drogi legislacyjnej w kierunku zapewnienia ochrony socjalnej na rzecz osób niesamodzielnych – powiedziała Uścińska.

RadioZET.pl/PAP