Zamknij

Senat "za" ustawą o ochronie granicy, ale z poprawkami. Możliwe dodatkowe posiedzenie Sejmu

26.11.2021 14:14
Debata w Senacie
fot. PAP/Piotr Nowak

Senat przyjął w piątek z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która umożliwi m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Jedna z poprawek senackich przewiduje, że zakaz nie będzie obejmował dziennikarzy. Ustawa wróci do Sejmu. Posłowie mogą jednak nie zdążyć z rozpatrzeniem poprawek przed zakończeniem stanu wyjątkowego. Prawdopodobnie zwołane zostanie dodatkowe posiedzenie.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw z poprawkami głosowało 49 senatorów, przeciwko 42, a 7 wstrzymało się od głosu. Wcześniej izba odrzuciła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek stosunkiem głosów 50 do 49.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja zakłada możliwość wprowadzenia zakazu przebywania na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej. Zakaz ma być wprowadzany w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy. Senat wprowadził poprawki, zgodnie z którymi zakaz nie będzie obejmował dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej.

Ustawa o ochronie granicy państwowej. Senat zdecydował

Regulacja wprowadza ponadto zmiany do ustawy o rekompensacie dla przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Zgodnie z nimi rekompensata będzie przysługiwała także osobom prowadzącym działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania.

Nowela zniesie także górny limit wieku nowo przyjmowanych funkcjonariuszy SG oraz reguluje kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na stanowisko służbowe. Rozszerza także katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Obecnie takich miotaczy może używać jedynie policja. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy SG, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Stan wyjątkowy. Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu?

Ograniczenia wprowadzone w ramach stanu wyjątkowego wygasają z końcem listopada, a kolejne posiedzenie Sejmu, który musi rozpatrzyć poprawki Senatu, zaplanowane jest na 1 grudnia. Oznacza to, że na uchwalenie ustawy będzie za późno.

Reporterka Radia ZET Karolina Olszewska-Merk dowiedziała się nieoficjalnie, że będzie dodatkowe posiedzenie. W piątek późnym po południem zbiera się w tej sprawie prezydium izby. Według kuluarowych doniesień - posiedzenie ma zostać wyznaczone na najbliższy wtorek.

RadioZET.pl/PAP - Agnieszka Ziemska, Marcin Chomiuk/oprac. AK

C