Zamknij

Sondaż IBSP dla RadioZET.pl i StanPolityki.pl: prawie połowa badanych za tym, że działalność LGBTQ+ nie ma żadnego wpływu na dzieci

05.04.2019 13:19
LGBT
fot. Shutterstock

Jak wynika z sondażu IBSP dla RadioZET.pl i StanPolityki.pl, prawie połowa respondentów nie uważa, aby działalność środowiska LGBTQ+ mogła mieć jakikolwiek wpływ na polskie dzieci. Ponadto, ponad połowa badanych twierdzi, że pary homoseksualne nie mają żadnego wpływu na model polskiej rodziny.

Ogólnopolska Grupa Badawcza IBSP przeprowadziła badanie dotyczące społeczności LGBTQ+ i tego, jak Polacy oceniają działalność tego środowiska. W pierwszej części ankiety badani musieli określić, jaki wpływ ich zdaniem mają pary homoseksualne na model polskiej rodziny.

Ponad połowa badanych nie widzi żadnego zagrożenia dla modelu polskiej rodziny

Jak wynika z sondażu, ponad połowa ankietowanych – bo aż 51,37% – twierdzi, że związki homoseksualnie w żaden sposób nie wpływają na kształt polskiej rodziny. Z kolei 32, 91 procent opowiedziała się za tym, że mają one zdecydowanie zły wpływ. Zaledwie 2,37 procent badanych twierdzi, że ich wpływ na model polskiej rodziny jest zdecydowanie dobry.

Wpływ par homo

10,96 procent respondentów uważa, że pary homoseksualne mają raczej zły wpływ na model polskiej rodziny, a 2,39 procent – że raczej dobry.

Większość respondentów twierdzi, że działalność LGBTQ+ w żaden sposób nie zagraża dzieciom

Kolejne pytanie dotyczyło wpływu działalności środowiska LGBTQ+ na dzieci. Pytanie brzmiało następująco: „Proszę określić na skali od 1 do 5, jaki wpływ Pan(i) zdaniem może mieć działalność środowiska LGBTQ+ na pańskie dzieci, gdzie 1 oznacza zdecydowanie zły wpływ, 3 – nie ma wpływu a 5 – zdecydowanie dobry wpływ lub – nie mam dzieci”. Tę samą skalę ocen zastosowano w przypadku pierwszego pytania.

wplyw lgbt

45,64 procent biorących udział w badaniu jest zdania, że działalność środowiska LGBTQ+ nie ma wpływu na ich dzieci. 26,99 procent było zdania, że wpływ ten może być zdecydowanie zły. Według 3,25 procent respondentów wpływ ten może być zdecydowanie dobry.

Zobacz także

Z kolei 7,89 procent badanych oceniło wpływ ten jako raczej zły a 3,89 procent – jako raczej dobry.

Co mówi sondaż?

– Nie jest to [straszenie środowiskami LGBTQ+ przez niektórych polityków – przyp. red.] argument, który trafia wśród polskich wyborców na podatny grunt – komentuje Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25-27.03.2019 roku, metodą telefoniczną, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na reprezentatywnej grupie 1006 pełnoletnich Polaków.

Więcej szczegółowych danych na temat tego i innych badań można znaleźć na stronie www.stanpolityki.pl, partnera serwisu wyborczego RadioZET.pl.

RadioZET.pl/IBSP/stanpolityki.pl