Zamknij

Ustawa antykorupcyjna Kukiz'15 w Sejmie. "Widać, że prezes dotrzymuje słowa"

03.06.2021 09:02

Widać, że prezes PiS Jarosław Kaczyński dotrzymuje słowa - powiedział Paweł Kukiz po wpłynięciu do Sejmu projektu tzw. ustawy antykorupcyjnej z podpisami polityków PiS. - Będę w pełni zadowolony, gdy pod ustawą antykorupcyjną podpis złoży prezydent, a przepisy wejdą w życie - dodał.

Paweł Kukiz
fot. Jacek Dominski/REPORTER

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Kukiz'15 Paweł Kukiz podpisali umowę o współpracy programowej. W środę do Sejmu wpłynął przygotowany przez Kukiz'15 projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej, pod którym oprócz posłów wnioskodawców podpisali się też posłowie PiS oraz koła Polskie Sprawy.

Kukiz: widać, że prezes dotrzymuje słowa

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Paweł Kukiz nie krył zadowolenia, że projekt, który był jednym z jego kluczowych postulatów - i od procedowania którego uzależniał m.in. swoje wsparcie dla PiS - znalazł się już w Sejmie.

Widać, że prezes dotrzymuje słowa i ustawa pojawiła się zgodnie z naszą umową

Paweł Kukiz

Podkreślił, że będzie "w pełni zadowolony, jak podpis pod nią złoży prezydent, a ustawa wejdzie w życie". W projekcie zakładane są zmiany m.in. w Kodeksie karnym, ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawie o partiach politycznych, ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i ustawie o finansach publicznych

Politycy Kukiz'15 od wielu miesięcy rozmawiali z PiS na temat porozumienia programowego polegającego na wzajemnym wspieraniu swoich projektów ustaw. Oprócz tzw. ustawy antykorupcyjnej Kukizowi zależy m.in. na tym, by wprowadzić do polskiego porządku prawnego instytucję sędziów pokoju oraz rozpocząć prace nad wprowadzeniem mieszanej ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu.

Ustawa antykorupcyjna - czego dotyczy?

Projekt przewiduje m.in. że osoby skazane za określone przestępstwa korupcyjne mogą być pozbawione praw publicznych, a sąd będzie musiał orzec wobec osób skazanych za przestępstwa korupcyjne zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk albo wykonywania wszelkich, lub określonych zawodów, lub wykonywania wszelkiej, lub określonej pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji, lub udziałów.

Projekt zakazuje też łączenia wykonywania pracy w takich spółkach z wykonywaniem mandatu posła i senatora oraz ze sprawowaniem funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Ten przepis miałby jednak nie objąć osób, które uzyskały mandat w parlamencie lub funkcję w samorządzie przed wejściem w życie ustawy.

Ponadto projektowane jest m.in. wprowadzenie obowiązku prowadzenia i aktualizowania przez każdą partię polityczną rejestru wpłat oraz rejestr umów. "Oba rejestry będą prowadzone w formie elektronicznej i będą niezwłocznie aktualizowane i publikowane w BIP, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie mógł się z nimi zapoznać" - podkreślono w uzasadnieniu projektu. Projektowana ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

RadioZET.pl./PAP