Zamknij

Ustawa o ochronie granicy zastąpi stan wyjątkowy. Andrzej Duda podjął decyzję

30.11.2021 19:41
Andrzej Duda
fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która zastąpi stan wyjątkowy i umożliwi m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

O podpisaniu przez Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw poinformował szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone do niej przez Senat. Nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Ustawa o ochronie granicy - jakie zmiany? 

Nowe przepisy umożliwią wydanie czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Zakaz będzie mógł być wprowadzony na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej - z Białorusią, Ukrainą i Rosją - w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej.

Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie będzie dotyczył ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

Nowelizacja, poza wprowadzeniem przepisów o zakazie, zmienia również ustawę o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie stanu wyjątkowego, tak, aby rekompensatę otrzymali też działający na obszarze, na którym obowiązywać będzie zakaz.

Nowela znosi ponadto górny limit wieku nowo przyjmowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej i reguluje kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania ich na stanowisko służbowe. Rozszerza także katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG, o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Obecnie takich miotaczy może używać jedynie policja. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy SG, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

RadioZET.pl/PAP

C