Zamknij

Wiceminister bez wykształcenia wyższego. „Oczekuję na absolutorium”

26.07.2019 11:17
Wiceminister bez wykształcenia wyższego. „Oczekuję na absolutorium”
fot. www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/

Jak donosi „Rzeczpospolita”, funkcję wiceministra w rządzie Mateusza Morawieckiego pełni 28-letnia Anna Gembicka, które nie ma wykształcenia wyższego.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Gembicka jest podsekretarzem stanu w resorcie inwestycji i rozwoju. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, jest również w trakcie studiów.

Zobacz także

Informacji o tym, czy wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju otrzymała dyplom ukończenia uczelni, nie znajdziemy na stronie resortu. W stopce informacyjnej zawarto jedynie enigmatyczne stwierdzenie, że Anna Gembicka „studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim”.

Zobacz także

„Urodziła się w 1991 roku we Włocławku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Była Sekretarzem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a wcześniej jego doradcą w Gabinecie Politycznym. Pełniła także funkcję Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju. W tym czasie zajmowała się tematyką zrównoważonego rozwoju, wsparcia dla miast małych i średnich oraz obszarów wiejskich, a także zagadnieniami związanymi ze wsparciem rozwoju III sektora i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Od 2018 roku jest członkiem Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Posiada doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach zajmujących się tematyką funduszy unijnych” – czytamy na stronie instytucji rządowej.

„Obecnie oczekuję na uzyskanie absolutorium”

Dziennikarze „Rzeczypospolitej” zapytali biuro prasowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na którym roku Anna Gembicka zakończyła studia i czy pełnienie takiej funkcji przez osobę bez wykształcenia wyższego jest zgodne z ustawą o pracownikach urzędów państwowych. Przypomnijmy, że zawiera zapis informujący o tym, że stanowisko urzędnika państwowego może objąć osoba, „która ma odpowiednie wykształcenie i odbyła aplikację administracyjną”. Warto podkreślić, że obowiązek posiadania dyplomu ukończenia uczelni wyższej mają członkowie gabinetów politycznych ministrów.

Bartłomiej Misiewicz skończył studia. Obronił pracę licencjacką

Anna Gembicka została wiceministrem inwestycji i rozwoju na początku czerwca bieżącego roku. Sama też odpowiedziała na pytanie „Rzeczypospolitej”.

Zobacz także

„Uprzejmie informuję, że w bieżącym roku akademickim wznowiłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie oczekuję na uzyskanie absolutorium i przyjęcie mojej pracy magisterskiej. Termin obrony mojej pracy magisterskiej zostanie prawdopodobnie wyznaczony na pierwszą połowę września bieżącego roku” – taką wiadomość z resortu otrzymali dziennikarze.

Ustawa o urzędnikach państwowych

Warto zaznaczyć, co dokładnie regulują przepisy ustawy o urzędnikach państwowych. Określa ona ich obowiązki oraz prawa, ale także prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w m.in.: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, Sądzie Najwyższym, Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowym Biurze Wyborczym, a także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach i przewodniczących komitetach, wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej. Dotyczy ona również pracowników  urzędów wojewódzkich oraz innych urzędów, stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej, podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej.

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ USTAWY O URZĘDNIKACH PAŃSTWOWYCH

Przypomnijmy, że urzędnikiem państwowym może zostać osoba, która „jest obywatelem polskim, ukończyła osiemnaście lat życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ma odpowiednie wykształcenie i odbyła aplikację administracyjną”.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/prawo.sejm.gov.pl