Zamknij

„Młodzi głosują”. Symulacja wyborów w ponad 900 szkołach

07.10.2019 08:59
Młodzi Głosują
fot. "Młodzi głosują" w 2007r./Adrian Slazok/East News

W ponad 900 szkołach w całym kraju w dniach 7-11 października przeprowadzone zostaną symulacje wyborów parlamentarnych w ramach programu edukacyjnego „Młodzi głosują”. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego udziału w wyborach.

– Do piątku do udziału w obecnej edycji programu zgłosiło się 926 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju – poinformowała Judyta Ziętkowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które od 25 lat prowadzi program „Młodzi głosują”. W ramach programu uczniowie przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach symulację wyborów na wzór wyborów powszechnych. „Zachęcamy szkoły i przekazujemy szkołom materiały, które mogą im w tym pomóc” – powiedziała Ziętkowska.

Zachęcają młodych ludzi do udziały w wyborach

– W szkołach uczestniczących w programie tworzone są młodzieżowe komisje wyborcze, których zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Przygotowywane są lokale wyborcze. Są karty wyborcze, na których umieszczone są nazwy rzeczywistych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach powszechnych. Do udziału w wyborach zachęcani są wszyscy uczniowie. Po wyborach w szkołach sporządzane są protokoły, zawierające informacje o wynikach i frekwencji – mówiła. „Jeśli uczniowie będą mieli wiedzę na temat procesu wyborczego, doświadczą go, to jest większa szansa na to, że jako osoby dorosłe będą brać udział w wyborach” – dodała.

Zobacz także

Uczniowie zaangażowani w projekt prowadzą też kampanie profrekwencyjne, w ramach których zachęcają do udziału w wyborach. „Zakres działań zależy od samych uczniów, od tego, na co są gotowi, z czym chcą się zmierzyć, czy będą to działania skierowane do społeczności szkolnej, czy wychodzące do społeczności lokalnej zachęcające do udziału w wyborach powszechnych” – zaznaczyła Ziętkowska.

„Podczas kampanii informacyjnej skupiajcie się na podawaniu informacji o zasadach i znaczeniu wyborów, a także zachęcaniu osób pełnoletnich do głosowania” – można przeczytać w instrukcji przygotowanej przez CEO dla uczniów opublikowanej na stronie internetowej projektu „Młodzi głosują”.

Zabroniona jest agitacja polityczna

Organizatorzy akcji przypominają uczniom, że obowiązuje ich zasada neutralności politycznej. Podkreślają, że absolutnie zabroniona jest agitacja polityczna, publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.

W myśl zasady neutralności politycznej organizatorzy proszą uczestników projektu o umieszczanie na wszystkich materiałach przygotowywanych podczas realizacji projektu „Młodzi głosują” następującej informacji: „Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie wspiera żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych czy reprezentowanych przez nich partii”. Zachęcają też uczestników projektu do umieszczania na platformie projektu mlodziglosuja.pl relacji z prowadzonych przez siebie działań.

Zobacz także

Przypominają uczniom, że wszelkie działania związane z symulacjami wyborów w swojej szkole mogą prowadzić wyłącznie do 11 października 2019 r. do godz. 23.59, gdyż później zaczyna obowiązywać cisza wyborcza. Przypominają też, by przed rozpoczęciem ciszy wyborczej wprowadzili wyniki symulacji wyborów w swojej szkole na platformę projektu.

Wyniki dopiero po wyborach

Wyniki symulacji wyborów przeprowadzonych w szkołach CEO opublikuje 14 lub 15 października, czyli po wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października. Podane zostaną dopiero po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów powszechnych.

Zobacz także

Organizatorzy podkreślają, że „Młodzi głosują” nie jest formą agitacji politycznej i zależy im wyłącznie na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. „Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny” – zaznaczyli w instrukcji. Dodali, że chcą też uniknąć sytuacji, w której wyniki szkolnych symulacji zostaną potraktowane jako sondaż przedwyborczy.

Projekt „Młodzi głosują” towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od 1995 r. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 mln uczniów. Partnerem merytorycznym CEO w tym projekcie jest Uniwersytet SWPS.

RadioZET.pl/PAP