Przepisy ustawy o KRS zgodne czy niezgodne z Konstytucją? Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Magdalena Kulej
25.03.2019 12:39
Przepisy ustawy o KRS zgodne czy niezgodne z Konstytucją? Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego
fot. Jan BIELECKI/East News

Trybunał Konstytucyjny ogłosił w poniedziałek wyrok w sprawie przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgodnie z orzeczeniem przepisy o wyborze przez Sejm spośród sędziów członków KRS są konstytucyjne. Niekonstytucyjny jest natomiast przepis umożliwiający odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał KRS dotyczących wyłaniania kandydatów na sędziów SN.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ogłoszenie wyroku TK było zaplanowane na 14 marca, ale orzeczenie odroczono do poniedziałku.

W grudniu 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS wprowadzającą nowe zasady wyboru sędziów – członków Rady. Nowelizacja wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Pierwsze posiedzenie KRS wybranej zgodnie z nowymi zasadami odbyło się w końcu kwietnia zeszłego roku.

Zobacz także

Jak uzasadniała Rada swój wniosek do TK, „kluczowym zagadnieniem podnoszonym w wypowiedziach kontestujących obecnie obowiązujące rozwiązania ustawy o KRS, jest sposób ukształtowania przez ustawodawcę sposobu powoływania sędziów-członków Rady, dlatego też Rada zdecydowała się na zainicjowanie kontroli przepisów regulujących te właśnie zagadnienia”. Trybunał uznał, że przepisy regulujące tę kwestię są zgodne z konstytucją.

We wnioskach zwrócono się także do TK m.in. o ocenę konstytucyjności przepisu umożliwiającego kandydatom na sędziów Sądu Najwyższego odwołanie się do Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów SN. Przepis umożliwiający takie odwołania TK uznał za niekonstytucyjny. W pozostałym zakresie TK umorzył postępowanie.

RadioZET.pl/PAP/MK