Zamknij

Żona premiera tłumaczy się ze sprzedaży działek: Na przestrzeni 20 lat cena uległa zmianie

06.12.2021 17:19
Iwona Morawiecka
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Żona premiera Mateusza Morawieckiego skomentowała medialne doniesienia o sprzedaży działek kupionych w 2002 roku od Kościoła. "Zwracam się z prośbą o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz rzetelność w podawaniu szczegółów przeprowadzonej przeze mnie sprzedaży ziemi" – napisała Iwona Morawiecka. 

Iwona Morawiecka – według informacji TVN24 – miała zarobić prawie 15 mln złotych na sprzedaży działek, które 19 lat temu kupiła z mężem za 700 tysięcy złotych. Z dokumentu wynika, że kupcem jest spółka Paskart, zajmująca się deweloperką i obrotem nieruchomościami. Powstała ona zaledwie 10 miesięcy przed dokonaniem transakcji. 

Żona premiera Morawieckiego wydała oświadczenie

Żona premiera Mateusza Morawieckiego w przesłanym PAP oświadczeniu wskazała, że zakup ziemi na wrocławskim Oporowie odbył się w 2002 roku, po cenach rynkowych, bez preferencji cenowych i w pełni w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zasadami obrotu nieruchomościami. "Rynkowy poziom ceny został potwierdzony dwoma operatami szacunkowymi wykonanymi przez dwóch różnych biegłych z zakresu obrotu nieruchomościami" – napisała. 

Iwona Morawiecka dodała, że w 2012 roku wykupiony został właściciel 25 proc. w/w ziemi. "Bez tego wykupu samodzielne dysponowanie nieruchomością było niemożliwe. W związku z powyższym łączna cena zakupu (rok 2002 oraz 2012) oraz koszty (PCC, notarialne, inne) wyniosła około 2,6 mln złotych" – wskazała.

"Zgodnie ze składanymi przeze mnie wcześniej deklaracjami, w podpisanej przeze mnie umowie sprzedaży, kupujący zostali zobowiązani do nieodpłatnego przekazania miastu Wrocław części działki potrzebnej do przeprowadzenia inwestycji publicznej polegającej na budowie dróg i chodników na tym terenie, co potwierdza następujący zapis w akcie notarialnym: »Sprzedająca zobowiązuje Stronę Kupującą, aby w chwili uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przekazała, na żądanie i na warunkach określonych przez Urząd Miejski we Wrocławiu (w tym nieodpłatnie) części nabywanych Nieruchomości, które zgodnie z zapisami nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone będą pod budowę pasa jezdni oraz chodnika. Kupujący zobowiązują się wykonać powyższy zapis«” – poinformowała Morawiecka.

W oświadczeniu podała, że cena sprzedaży wyniosła 14,9 mln złotych. "Ostatnia wycena wykonana około 2 lata temu, także przez biegłego, określała wartość nieruchomości na około 14 mln złotych" – zaznaczyła. "Na przestrzeni blisko dwudziestu lat cena nieruchomości w Polsce uległa zmianie. Zarówno w momencie zakupu jak i obecnie podczas sprzedaży, ceny transakcji odpowiadają wartościom rynkowym" – podkreśliła żona premiera.

"W związku z powyższym zwracam się z prośbą o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz rzetelność w podawaniu szczegółów przeprowadzonej przeze mnie sprzedaży oraz o nienaruszenie moich dóbr osobistych" – napisała Morawiecka.

RadioZET.pl/PAP

C