Zamknij

NIK nie zostawia suchej nitki na Polskiej Agencji Kosmicznej

Redakcja
22.06.2017 12:00
NIK nie zostawia suchej nitki na Polskiej Agencji Kosmicznej
fot. Wojciech Stróżyk/East News

NIK wytyka wielkie nieprawidłowości w Polskiej Agencji Kosmicznej. Radio ZET dotarło do dokumentów Najwyższej Izby Kontroli, które nie zostawiają suchej nitki na kierownictwie tej rządowej instytucji. Kontrole przeprowadzono w ramach dużej kontroli budżetowej za zeszły rok. Z dokumentu wynika, że zarząd wydał prawie 10 milionów złotych z publicznych pieniędzy, a część z nich wydawano bez przeprowadzania przetargów i konkursów.

Połowa budżetu, czyli 5 milionów złotych, została przeznaczona na pensje. Drugą, po wydatkach na wynagrodzenia, najwyższą pozycją kosztową w budżecie Polskiej Agencji Kosmicznej są koszty usług obcych obejmujące m.in.: koszty najmu i dzierżawy pomieszczeń, koszty organizacji spotkań informacyjnych dla podmiotów krajowego sektora kosmicznego, koszty wpisowego na konferencje, w których pracownicy Agencji są zobowiązani uczestniczyć w związku z realizacją ustawowych zadań PAK, koszty analiz i ekspertyz czy koszty promocji. Reszta to koszty ubezpieczenia społecznego i Funduszy Pracy oraz koszty materiałów i energii.

Agencja na bilety lotnicze wydała ponad 200 tysięcy złotych. Zrobiła to wbrew ustawie o zamówieniach publicznych. Prawie 350 tysięcy złotych pochłonęły także honoraria dla ekspertów za doradztwo. To pieniądze także wydane bez przetargu i konkursu. Większość ekspertów nie wykonała żadnych sprawozdań ze swojej działalności. Brali także pieniądze za gotowość do doradzania.

Według kontrolerów, w ramach budżetu zadaniowego PAK ustalono jeden cel i miernik. Cele i mierniki to narzędzia służące do oceny przez KPRM i Ministerstwo Finansów stopnia realizacji budżetu organizacji.

W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Polska Agencja Kosmiczna w 2016 r. realizowała swoje zadania określone w ustawie o PAK, chociaż część z nich była realizowana w ograniczonym stopniu. "Z 16 zadań ustawowych realizowaliśmy 15. Nie podjęliśmy działań dotyczących jednego zadania związanego z prowadzeniem rejestru obiektów w przestrzeni kosmicznej z braku stosownych przepisów określających treść rejestru i sposób jego prowadzenia, których stworzenie nie leży w kompetencjach PAK." - mówi Urszula Szwed - Strych z Polskiej Agencji Kosmicznej.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczyło całego roku 2016, a jego wnioski nie odzwierciedlają obecnej sytuacji w Polskiej Agencji Kosmicznej. W październiku 2016 r. został odwołany ze stanowiska prezesa PAK profesor Marek  Banaszkiewicz, w związku z niezatwierdzeniem przez KPRM sprawozdań z działalności Agencji w roku 2015. Rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem działalności PAK. Był to okres intensywnych prac merytorycznych związanych z realizacją ustawowych zadań Agencji i jednoczesnej kontynuacji prac organizacyjnych związanych z rozwijaniem działalności nowej organizacji. Jak często w takich przypadkach, nie był on wolny od błędów. Jednak warto zauważyć, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, choć z
uwagami, zaopiniowała sprawozdanie Agencji z wykonania planu finansowego w IV kwartale 2016 r. " - tłumaczy Urszula Szwed - Strych.

RadioZET.pl/RO