Pomnik gen. Berlinga w Warszawie obalony. Słomka: Totalitarny monument zdrajcy