Zamknij

Porozumienie rządu i ministra zdrowia ws. sieci szpitali

Redakcja
08.03.2017 11:43
Gowin, Radziwiłł
fot. PAP

Doszliśmy do wspólnego stanowiska z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem ws. sieci szpitali. Uzgodniliśmy nowe rozwiązania - powiedział w środę wicepremier Jarosław Gowin.

Na wspólnym briefingu z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem w Sejmie wicepremier powiedział, że tym, czego się obawiał, był mechanizm ryczałtu, "polegający na tym, że szpitale z góry dostają pieniądze, i wtedy jest pytanie, czy tym szpitalom są potrzebni pacjenci, czy pacjenci nie będą traktowani jako zbyteczny koszt".

- Do ostatecznego kształtu ustawy chcemy zaproponować poprawkę, która będzie jednoznacznie przesądzała, że wysokość ryczałtu będzie powiązana z aktywnością szpitala, z wykonywaniem konkretnych procedur – powiedział Gowin. Dodał, że uzgodniona kwestia poszerzenia puli tych procedur medycznych, które będą finansowane poza ryczałtem.

Radziwiłł przyznał, że "wspólnie wypracowano najlepsze z możliwych na tym etapie rozwiązań". Poinformował, że będą one wprowadzone nie tylko jako poprawki do projektu, lecz także zostaną uwzględnione w rozporządzeniach wykonawczych.

- Chodzi o to by z jednej strony, zapewniając bezpieczeństwo szpitalom, które wchodzą do sieci, nie zdjąć z nich pewnego rodzaju zachęty, czy wręcz przymuszenia, by nie pozostały bierne, nie redukowały liczby świadczeń, nie odwracały się tyłem do pacjentów – zapewnił Radziwłł.

Sieć szpitali

Pod koniec lutego rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu tzw. sieci szpitali. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, zgłosił wówczas zdanie odrębne. Wyjaśniał, że zastrzegł sobie prawo do zgłaszania w toku prac parlamentarnych poprawek do projektu.

Szpitale będą kwalifikowane do sieci po spełnieniu ściśle określonych kryteriów dotyczących zakresu i charakteru udzielanych świadczeń, niezależnie od struktury własności. Szpitale znajdujące się w sieci zostaną podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia, a kwalifikacji do każdego poziomu będzie się dokonywać na cztery kolejne lata kalendarzowe.

Szpitale "sieciowe" będą otrzymywały środki w formie ryczałtu, którego wysokość będzie powiązana z wartością świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach. Ryczałt, oprócz świadczeń szpitalnych, obejmie również świadczenia: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej.

RadioZET.pl/PAP/DG