Zamknij

Powrót do szkół. MEN wydało komunikat ws. daty zakończenia semestru

01.12.2020 19:12

Powrót do szkół ma nastąpić po zakończeniu ferii zimowych, które w 2021 roku odbędą się w jednym terminie. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat ws. daty zakończenia semestru lub półrocza. 

Dzieci w klasie
fot. GRZEGORZ PRESS/REPORTER

Nauka zdalna poza pewnymi wyjątkami została wydłużona do 3 stycznia 2021 roku. Od 23 grudnia do 3 stycznia obowiązuje przerwa w nauce w związku ze Świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia odbędą się ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju. Stopniowy powrót do szkół ma się rozpocząć w poniedziałek 18 stycznia. 

Powrót do szkół po feriach. Kiedy koniec semestru?

W latach ubiegłych, ferie zimowe w zależności od województwa odbywały się w jednym z czterech terminów między połową stycznia a końcem lutego. Tradycyjnie z terminem ferii zbiegały się terminy klasyfikacji śródrocznej w szkołach. W związku z przyspieszeniem w tym roku terminu ferii PAP zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem, czy resort edukacji ma wytyczne dla szkół dotyczące terminu przeprowadzenia klasyfikacji.

– W przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego nie ma wskazanej wprost daty zakończenia tzw. semestru czy półrocza – wyjaśniła rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska.

Zobacz także

– Warto podkreślić, że śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Termin ustalenia tych ocen, określa statut szkoły – poinformowała Anna Ostrowska. 

Dodała, że ewentualne zmiany w statucie szkoły może wprowadzić rada pedagogiczna tej szkoły. Wskazała, na artykuł ustawy Prawo oświatowe, zgodne z którym: "Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły, lub placówki".

loader

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

RadioZET.pl/PAP