Zamknij

Powrót do szkół. Od 1 lutego zmienia się organizacja nauki zdalnej w szkole

30.01.2021 20:46
Szkoła
fot. Piotr Molecki/East News

Od 1 lutego obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Zmieniona jednak została organizacja nauki zdalnej w szkole. Wprowadzono też możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych. 

Przemysław  Czarnek, minister edukacji i nauki podpisał w czwartek 28 stycznia nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Zgodnie z nią uczniowie klas I–III szkół podstawowych i dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną. Prowadzona jest ona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Powrót do szkół. Nauka zdalna dla starszych roczników przedłużona 

Do 14 lutego zdalnie uczą się nadal uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Zawieszone jest też nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

– Od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał nadal obowiązek organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla tych uczniów klas IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą się uczyć w domu. Natomiast dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą się uczyć zdalnie, może takie zajęcia zorganizować – wyjaśnia rzeczniczka MEiN Anna Ostrowska.

Przed nowelizacją dyrektor miał obowiązek zorganizowania takich zajęć zarówno dla uczniów z niepełnosprawnościami, jak i dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogli się uczyć zdalnie w domu. – Otrzymaliśmy wiele pytań o organizację tzw. próbnych egzaminów w szkole. Potwierdzam, że w ramach konsultacji z nauczycielami będzie można zorganizować testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Rozwiązanie to zostało wprowadzone właśnie na prośbę dyrektorów szkół – poinformowała rzeczniczka.

– Dodatkowo, jeśli chodzi o szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, utrzymane zostały rozwiązania umożliwiające prowadzenie kształcenia praktycznego z zachowaniem reżimu sanitarnego w określonych warunkach organizacyjnych – wskazała.

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

RadioZET.pl/PAP