Zamknij

Powrót uczniów do szkół. Od 18 stycznia nowe zasady organizacji nauki

14.01.2021 12:45
Szkoła
fot. Piotr Molecki/East News

Powrót do szkół rusza w poniedziałek 18 stycznia. Jako pierwsi naukę stacjonarną rozpoczną uczniowie klas 1-3. Nowe informacje ws. organizacji zajęć w szkołach po feriach przekazał minister edukacji Przemysław Czarnek. 

Przemysław Czarnek na czwartkowej konferencji prasowej przekazał, że od 18 stycznia - oprócz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych - do szkół wracają praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym, nauka stacjonarna dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej.

- Szkoła ma obowiązek, w związku z powrotem dzieci do szkół z klas I-III zapewnić opiekę świetlicową dla najmłodszych uczniów - powiedział minister edukacji i nauki. 

Ponadto dyrektorzy szkół - jak zaznaczył dalej Czarnek - nadal mogą organizować uczniom klas maturalnych i ósmych konsultacje stacjonarne w szkołach, w grupach do pięciu osób. - Prosiłbym dyrektorów i nauczycieli o skorzystanie z tej możliwości, bo zbliżamy się do egzaminów ósmoklasisty i maturalnych - zaapelował.

Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów. Ministerstwo Edukacji zachowuje również możliwość realizacji szkolenia sportowego w tych oddziałach i szkołach w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia.

Powrót do szkół. Wytyczne dla klas 1-3 

Powrót do szkół odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z resortem zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół. Dyrektorzy muszą tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów w trakcie przebywania w budynku nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Muszą też tak ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

Uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Rodzice powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. Uczniowie mają w szkole często myć ręce.

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/MEN