Ulgi dla kobiet w ciąży, przejrzyste przepisy - co mają przynieść zmiany w pracy tymczasowej

Redakcja
30.05.2017 11:09
Ulgi dla kobiet w ciąży, przejrzyste przepisy - co mają przynieść zmiany w pracy tymczasowej
fot. Flickr

1 czerwca wchodzą zmiany dotyczące uregulowań pracy tymczasowej. Modyfikacje mają uszczelnić obecnie funkcjonujący system. Ma być przejrzyściej i bezpieczniej dla pracownika. Zobacz, co nas czeka. 

Jak grzyby po deszczu rośnie liczba agencji pracy tymczasowej i firm, które korzystają z ich usług. To elastyczna forma zatrudnienia, która niestety jest narażona na szeregi nadużyć i nieuczciwego traktowania pracownika. W zamyśle nowe regulacje mają zabezpieczyć los pracujących w oparciu o taki kontrakt i polepszyć same warunki zatrudnienia.

Okres zatrudnienia

Kluczową zmianą okazuje się doprecyzowanie maksymalnego okresu, w jakim pracownik może pracować u jednego pracodawcy użytkownika. Ustalono w tej sprawie limit 18 miesięcy. Po tym czasie pracownik nie będzie mógł pracować dla tej samej firmy w oparciu o inny rodzaj umowy czy za pośrednictwem innej agencji pracy tymczasowej. Tak działo się do tej pory - po zmianie kontraktu limit biegł od nowa. Do ustalonego limitu oprócz umowy o pracę zostaną wliczone także umowy cywilnoprawne. Limit pracy tymczasowej będzie wydłużony, jeżeli dany pracownik jest na zastępstwie za nieobecnego w sposób ciągły innego pracownika zatrudnionego.

Pracodawca użytkownik i agencja będą musieli monitorować łączny czas trwania umów swoich pracowników. Tutaj agencje mogą mieć problem, bowiem nie ma specjalnego systemu, który by te obliczenia ułatwił. Wiedzę na ten temat posiadają jedynie pracownik i pracodawca użytkownik.

Przejrzyste warunki gry

Priorytetem ma też być wzmocnienie przepływu informacji. Agencja może wnioskować o sprawdzenie wewnętrznych regulacji wynagrodzeń u pracodawcy. Pracownik tymczasowy będzie musiał zostać poinformowany na piśmie - zanim jeszcze podpisze umowę - o ustaleniach dotyczących warunków jego zatrudnienia. Pracownik będzie miał ułatwiony kontakt z agencją, czyli de facto  swoim pracodawcą. 

Nowe regulacje przewidują też sankcje nakładane na agencje i pracodawców za kierowanie pracownika do niebezpiecznych zadań lub przekraczania limitu zatrudnienia.

Nowe przepisy szczegółowo opisują wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego oraz obliczają ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. 

Nowości dla kobiet w ciąży

Z ulgą mogą też odetchnąć przyszłe mamy, dla których niestabilne zatrudnienie jest szczególnie niebezpieczne i uciążliwe. Przepisy mają za zadanie zwiększyć ochronę kobiet w ciąży, które zostały skierowane do pracy tymczasowej na przynajmniej 2 miesiące. Umowa ma wtedy zostać automatycznie przedłużona do czasu porodu, a pracownicy przysługują wszystkie świadczenia dostępne z tego tytułu, na przykład zasiłek macierzyński. 

Zmiany są efektem wypracowania ustawy z 7 kwietnia 2017 roku. Pracodawcy mają stosunkowo mało czasu do dostosowania się do nowej rzeczywistości. Zmiany wymagają renegocjacji kontraktów, rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych.

RadioZET.pl/portalkadrowy.pl/KM