Zamknij

Prezydencki minister ostro o postanowieniu SN: wydane bez podstawy prawnej, nie odpowiada polskiemu prawu

Redakcja
03.08.2018 14:57
Mucha
fot. PAP

– Postanowienie Sądu Najwyższego z czwartku zostało wydane bez podstawy prawnej i nie odpowiada polskiemu prawu. W polskim systemie prawnym nie ma żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy – powiedział w piątek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Sąd Najwyższy zwrócił się w czwartek do Trybunału Sprawiedliwości UE z pięcioma prejudycjalnymi pytaniami dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. SN postanowił też zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

Mucha komentuje postanowienie SN

Według wiceszefa Kancelarii Prezydenta postanowienie SN zostało wydane bez podstawy prawnej i „nie odpowiada polskiemu prawu”.

– W moim przekonaniu, jeśli chodzi o komunikaty SN (postanowienie), jest działaniem podejmowanym w celu obejścia prawa, ale bez podania i wskazania podstawy prawnej, która w polskim systemie prawnym nie występuje – powiedział Mucha.

– Na podstawie przepisu, który jest przepisem Kodeksu postępowania cywilnego ustawy z roku 1994 r., takiego przepisu, który stanowi podstawę zabezpieczenia, próbuje się wyprowadzać tego rodzaju argumentację, która jest zupełnie niewłaściwa dla kwestii związanych z zadawanymi w trybie pytań prejudycjalnych dla TSUE kwestiami – dodał.

Zdaniem Muchy nie można na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego i art. 755 podjąć takiego postanowienia. „Nie ma w polskim systemie prawnym żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy, a przywołane w treści postanowienia SN, w wypowiedziach przedstawicieli SN i także w komunikatach prasowych przepisy nie dają tego rodzaju podstawy, żebyśmy mogli mówić o jakimkolwiek zawieszeniu stosowania przepisów” – podkreślił Mucha.

Sąd Najwyższy zwraca się do TSUE

SN – jak zaznaczono w komunikacie na stronie sądu „zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem TSUE” – postanowił zawiesić stosowanie trzech artykułów ustawy o SN na podstawie art. 755 Kodeksu postępowania cywilnego. Mówi on o „innych wypadkach zabezpieczenia” i stanowi m.in. że „jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych”.

Zobacz także

W szczególności – na podstawie tego artykułu – sąd może m.in. „unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania” oraz „zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia”.

RadioZET.pl/PAP/MP