Prezydent Andrzej Duda składa wniosek o referendum konstytucyjne

Redakcja
20.07.2018 11:26
Duda
fot. PAP

Prezydent Andrzej Duda ogłosił na konferencji prasowej szczegóły dotyczące referendum w sprawie zmian w konstytucji. Podał też datę głosowania, która według niego byłaby najlepsza. 

Prezydent Andrzej Duda ogłosił na konferencji prasowej, że w piątek w Senacie zostanie złożony projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego. Prezydent ogłosił, że chciałby, aby referendum zostało przeprowadzone w dniach 10-11 listopada 2018 r. Ogólnokrajowe głosowanie ma dotyczyć zmian w konstytucji.

Zobacz także

W projekcie postanowienia o zarządzeniu referendum konsultacyjnego ws. konstytucji znajdzie się 10 pytań.

– Powinniśmy zacząć dyskusję nad nową konstytucją w Polsce; w najważniejszych sprawach ustrojowych nie można decydować bez wcześniejszego zapytania o zdanie polskiego społeczeństwa – powiedział prezydent Andrzej Duda. 

Kwestie, które zostaną podjęte w pytaniach referendalnych dotyczą m.in. systemu politycznego, członkostwa w organizacjach międzynarodowych, świadczeń socjalnych czy wieku emerytalnego. 

Referendum - pytania

Prezydent przedstawił następnie listę 10 pytań, które mają zostać zadane w referendum. Oto lista: 

1. Czy jest pani/pan za uchwaleniem nowej konstytucji, czy za uchwaleniem zmian w obowiązującej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., czy też za pozostawieniem konstytucji bez zmian?

2.  Czy jest pani/pan za unormowaniem w konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej miliona obywateli oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania?

Zobacz także

3. Trzecie pytanie ma kilka wariantów do rozważenia: Czy jest pani/pan za systemem prezydenckim, tzn. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez naród prezydenta; czy za systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe; trzeci wariant: czy jest pani/pan za utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej?

4. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP: w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy), w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny), czy za połączeniem obu systemów (system mieszany)

5. Czy jest pani/pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł państwowości polskiej oraz kultury i tożsamości narodu polskiego?

6. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności państwa oraz nadrzędności konstytucji RP jako najwyższego aktu prawnego?

7. Czy jest pani/ pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

8. Czy jest pan/ pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny takich jak świadczenia z programu 500 plus oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?

9. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowanym szczególnej ochrony pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury nabywanego w ustawowo określonym wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?

10. Czy jest pan/ pani za uregulowaniem podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

RadioZET.pl/KM