Zamknij

Trzy lata więzienia za wykorzystanie 12-latki. Ziobro wniósł kasację do SN

21.10.2020 09:50
Kasacja od wyroku ws. pedofilii, Prokuratura Krajowa
fot. Shutterstock

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł kasację do wyroku sądu z Wrocławia, który skazał 30-letniego pedofila na 3 lata więzienia. Mężczyzna wykorzystał seksualnie 12-latkę.

Prokuratura nie godzi się z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 12 września 2019 roku. Sprawa dotyczy wykorzystania seksualnego 12-letniej dziewczynki.

Prokurator Generalny złożył w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego. Zbigniew Ziobro zarzucił wyrokowi sądu „rażącą niewspółmierność kary wymierzonej oskarżonemu za przypisaną mu zbrodnię z art. 197 § 3 pkt 2 kodeksu karnego” – przekazał dziś Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Wykorzystał seksualnie 12-latkę. Jest kasacja do Sądu Najwyższego

Ziobro podkreślił, że wyrok sądu odwoławczego nie spełnia „wymogów prewencji indywidualnej i ogólnej”. Śledczy przekonują, że 30-letni pedofil działał z premedytacją, wykorzystując nieletnią będąc pod wpływem alkoholu.

Zobacz także

Orzeczona przez sąd kara ukształtowana jest natomiast na poziomie minimalnego ustawowego zagrożenia, pomimo dużego stopnia winy oskarżonego oraz bardzo wysokiego stopnia szkodliwości społecznej przypisanej mu zbrodni

Prokuratura Krajowa

PK wnosi o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł 16 kwietnia 2019 roku. Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał mężczyznę na 3 lata więzienia i kolejne 7 lat zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Prokuratura Rejonowa w Wołowie odwołała się od tego wyroku, uznając go za zbyt łagodny. Domagała się 7 lat więzienia i 10 lat zakazu zbliżania się do dziecka.

Zobacz także

Sąd Apelacyjny zamienił zaskarżone orzeczenie, ale tylko w części. Uznał natomiast rację obrony, że sprawca nie dopuścił się molestowania przy użyciu groźby bezprawnej.

RadioZET.pl/ Pk.gov.pl/