"Ministrant Ciemnoty Narodowej". Przed resortem Czarnka "gruntują cnoty niewieście"
C