Rafalska odrzuca postulat niepełnosprawnych: „Nie jesteśmy w stanie finansować”

Redakcja
25.04.2018 14:31
Elżbieta Rafalska
fot. PAP

Naszym zadaniem jest budowanie kompleksowych rozwiązań, które realizują potrzeby wszystkich osób niepełnosprawnych; chcemy prowadzić politykę, która nie będzie dzieliła osób niepełnosprawnych — powiedziała w środę szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu rodziny szacowała, że dodatek dla wszystkich osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności kosztowałby ok. 9-10 mld złotych i obecnie resort „nie jest w stanie sfinansować takiego postulatu”. 

W środę minister pracy spotkała się w Sejmie z protestującymi tam od ponad tygodnia rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych i ich podopiecznymi. Po spotkaniu na konferencji w CPS „Dialog” powiedziała, że „dostrzegając najtrudniejszą sytuację tych matek, musimy patrzeć na to szeroko”.

Szefowa resortu rodziny szacowała, że dodatek dla wszystkich osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności kosztowałby ok. 9-10 mld złotych.  — Przyjmowanie pod presją takich rozwiązań, jak proponują protestujący opiekunowie w Sejmie, powoduje, że wszystkie pozostałe grupy mają prawa nabyte. W tej sytuacji nie jesteśmy w stanie takiego rozwiązania sfinansować i zaproponować, uwzględniając całą sytuację — mówiła.

Zobacz także

Jak zauważyła Rafalska, wśród osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, są osoby o zróżnicowanych potrzebach. — Dziś same mamy podczas tej rozmowy powiedziały, że nawet w tej samej grupie, z tymi orzeczeniami, są osoby o bardzo zróżnicowanych potrzebach, ale ten po prostu system tego nie odróżnia — powiedziała minister. — Jest orzeczenie, w jednym przypadku wydane przez ZUS, (w innym przez — PAP) KRUS, przez zespoły orzekające — wyjaśniła.

Zobacz także

— Ten system też wymaga reformy. Nie mam już takiej ambicji, by zreformować wszystkie te systemy, na co się zdecydowałam ambitnie, prawie na początku jak przyszłam — powiedziała.

Protest rodziców osób niepełnosprawnych

— Wykazujemy maksimum dobrej woli, maksimum dobrej woli — podkreśliła. Przypomniała, że od czasu, gdy kieruje resortem pracy, nakłady na kompleksową politykę wobec osób niepełnosprawnych wzrosły prawie o 3 mld zł. — Nie można stawiać zarzutu, że rząd oszczędza na wydatkach na osoby niepełnosprawne, ale te wydatki muszą być dobrze przygotowane i takich trudnych ustaw naprawdę nie napiszemy w 24 godziny. Naprawdę nie — mówiła Rafalska.

Zobacz także

Szefowa resortu pracy, rodziny i polityki społecznej zaznaczyła, że realizacja wszystkich postulatów protestujących dalej zróżnicowałaby sytuację osób niepełnosprawnych. — Moje obowiązki są znacznie szerzej wykraczające niż te dwa postulaty, które doskonale rozumiem, ale których zrealizowanie w proponowanym kształcie mogłoby nie tylko podzielić środowisko, ale doprowadzić do kolejnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który powie — tak jak w poprzednich swoich orzeczeniach — że nie można, jeżeli jest orzeczony stopień niepełnosprawności, to nie można różnicować go ze względu na to, kiedy ta niepełnosprawność powstała — podkreśliła Rafalska.

Minister dodała, że propozycja, która została złożona przez środowisko mam protestujących w Sejmie, „nie jest propozycją odmienną od tej, która była wcześniej”.

— Wskazała, że chodzi o postulat zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego w kwocie 500 złotych. — Ta propozycja została trochę zmodyfikowana — przez pół roku byłoby to świadczenie trochę niższe, potem stopniowo podnoszone — wskazała.

Rafalska podkreśliła, że pierwszy postulat został zagwarantowany, „mimo że trwa rok budżetowy”, a którego skutki finansowe wynoszą 540 mln zł.

RadioZET.pl/PAP/KM