Zamknij

NIK: potrzebujemy stulecia, żeby wymienić wszystkie wodociągi [WIDEO]

Redakcja
28.08.2018 11:53
Raport NIK o wodociągach. 100 tys. awarii rocznie
fot. DARIUSZ BLOCH/POLSKA PRESS/East News

Awarie wodociągów to codzienność – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Rocznie dochodzi do około 100 tys. awarii. To efekt między innymi przestarzałej infrastruktury. W ocenie inspektorów pełne odnowienie infrastruktury może potrwać 100 lat.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Według Izby „woda w kranach ma często niedostateczną jakość i ciśnienie, dostarczana jest z przerwami i w niewystarczającej ilości”. Kontrola była przeprowadzona od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2017 roku.

„Tempo odnowy sieci wodociągowych, szacowane na 0,9 proc. długości przewodów wodociągowych rocznie, rokuje pełne ich odnowienie za 100 lat” – czytamy w raporcie NIK „Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach”.

Zobacz także

Dostarczana woda pozostawia wiele do życzenia

Jak wskazują inspektorzy, skutkiem złego stanu technicznego przewodów wodociągowych są awarie sieci.

„Nadzór nad wodą przeznaczoną do spożycia i stan infrastruktury, dzięki której ona jest dostarczana do mieszkańców, pozostawiają wiele do życzenia. Świadczy o tym już sama liczba awarii. Problemów z dostawą wody mamy, według najnowszych wyliczeń, ponad 100 tysięcy rocznie” – powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Zwrócił uwagę, że woda w kranach ma często niedostateczną jakość i ciśnienie, dostarczana jest z przerwami i w niewystarczającej ilości.

Jak mówił Kwiatkowski, dyskomfort mieszkańców po odkręceniu kurka to jedno. Zaznaczył, że awarie urządzeń powodują też wzrost jednostkowych kosztów dostarczanej wody, a te i tak często już są za wysokie, szczególnie zważywszy na to, jak niski jest poziom usług świadczonych przez spółki komunalne.

– Przykład zaniedbań dotyczących dostarczanej wody widać było m.in. w działaniach podejmowanych po wykryciu i usunięciu usterek. Chociaż wszystkie spółki przepłukiwały naprawiane odcinki sieci, to tylko cztery z nich je zdezynfekowały. Tyle samo spółek nie pofatygowało się też, by zbadać jakość wody po usunięciu awarii, a to poważne niedopatrzenie, które naraziło mieszkańców na konsumowanie wody niespełniającej wymagań – dodał szef NIK.

Zobacz także

Apel NIK do samorządów

Podkreślił, że choć ponad 80 proc. przedsiębiorstw prowadziło monitoring pracy sieci wodociągowych, to dwie trzecie miast nie miało tej informacji o monitoringu urządzeń, co zdaniem Kwiatkowskiego świadczy o ich braku zainteresowania możliwością obniżenia kosztów eksploatacji sieci wodociągowych, a przez to obniżenia cen wody.

– Nie wszędzie dba się wystarczająco o rzetelność badań jakości wody, która trafia do mieszkańców. Zdarzało się, że laboratoria badające jakość wody nie miały zatwierdzonego przez Sanepid systemu jakości wykonywanych badań, co podważało wiarygodność wyników. Z kolei przedsiębiorstwa wodociągowe co roku uzgadniały wprawdzie z Sanepidem miejsca i częstotliwość poboru prób wody do badań, jednak późniejsze harmonogramy nie uwzględniały wszystkich wymaganych miejsc poboru, w efekcie ani jedno skontrolowane przedsiębiorstwo nie prowadziło monitoringu jakości wody we wszystkich wymaganych miejscach sieci – powiedział prezes NIK.

NIK zwraca uwagę, że ponad połowa skontrolowanych urzędów miast oraz przedsiębiorstw nie miała danych o liczbie mieszkańców korzystających z wody wodociągowej, przedsiębiorstwa nie mogły więc zaplanować wielkości zapotrzebowania na wodę, a miasta prawidłowo dokonać oceny wykonania zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę ani określić potrzeby rozwoju sieci.

Według NIK władze miast nie dysponowały danymi o wieku, strukturze materiałowej i stanie technicznym sieci wodociągowej, awariach infrastruktury, wielkościach strat wody w sieci i o wynikach monitorowania jej pracy.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP/PTD