Rekrutacja do przedszkoli 2017/2018 [KRYTERIA, PUNKTY, TERMINY]

Redakcja
28.03.2017 12:07
Rekrutacja do przedszkoli 2017/2018 [KRYTERIA, PUNKTY, TERMINY]
fot. Flickr

Czas rozstania z malcem i powrót do pracy zawsze jest trudny, ale znalezienie dziecku odpowiedniego przedszkola – jeszcze trudniejsze. Rekrutacje przypominają rozmowy o pracę, a wieczne braki miejsc w placówkach zmuszają rodziców do wspięcia się na wyżyny swojej kreatywności. Pod koniec marca i w kwietniu w kolejnych miastach w Polsce rusza rekrutacja do przedszkoli publicznych. Zanim dostaniecie białej gorączki, uspokajamy. Przygotowaliśmy dla Was informator, który powinien rozjaśnić, jakimi prawami rządzi się rekrutacja do przedszkoli. 

Jeżeli Twoje dziecko już chodzi do przedszkola, możesz sobie pogratulować, bo jesteś w komfortowej sytuacji. W takim układzie wystarczy złożyć u dyrektora deklarację kontynuowania edukacji w danym przedszkolu. Wzór dokumentu otrzymasz w placówce. Należy to zrobić najpóźniej 7 dni przed otwarciem rekrutacji. Jeżeli chcesz przenieść dziecko do innego przedszkola lub po raz pierwszy zapisać je do jakiejś placówki – musisz wziąć udział w rekrutacji.

Zagłosuj

Masz dziecko w wieku przedszkolnym?

Liczba głosów:

Kto do przedszkola?

Dziecko może zacząć chodzić do przedszkola, kiedy ma 2,5 roku. Przedszkole jest obowiązkowe dla 6-latków, dlatego powinniśmy mieć pewność, że urząd gminy lub miasta zapewni dla każdego z malców w tym wieku miejsce w przedszkolu. Przepisy stanowią, że gmina ma obowiązek umożliwić uczęszczanie do przedszkola także dzieciom w wieku lat 4 i 5, jeżeli ich rodzice wyrażają taką potrzebę. Od września 2017 każde dziecko od 3 lat ma mieć zagwarantowane miejsce w publicznym przedszkolu w swoim rejonie zamieszkania. Jeśli odległość będzie większa, gmina być może będzie musiała zapłacić rodzicom za dojazdy. Wrocław już ma z tym problem i prosi Ministerstwo Edukacji Narodowej o odłożenie tego wymogu. Już wiemy, że w tym przypadku, jeżeli w publicznych przedszkolach zabraknie miejsca dla wszystkich 3-latków, to gmina będzie musiała dofinansować w tym celu niepubliczne placówki, które zorganizują u siebie brakujące miejsca dla dzieci.

Wiadomo już, że wiele samorządów będzie miało spore problemy z wywiązaniem się z wymogu zapewnienia miejsc dla wszystkich dzieci. Placówki, które do tej pory oferowały przestrzeń dla trzech roczników, muszą teraz pomieścić cztery. Jednym z branych pod uwagę rozwiązań jest uruchamianie oddziałów przedszkolnych na pięć godzin (bo do tylu zobowiązują ich przepisy). W efekcie funkcjonowałyby one na dwie zmiany. Takie doraźne załatwienie sprawy rozważają Olsztyn, Opoczno czy Skarżysko.

Kiedy?

Terminy zapisów znajdziesz na stronie internetowej Twojego urzędu miasta lub gminy. Z uwagi na reformę edukacji, procedurę odroczono w czasie. Przykładowo: w Warszawie wnioski drogą elektroniczną można składać od 29 marca, w Krakowie rekrutacja rozpocznie się w kwietniu (kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do 15 kwietnia), w Łodzi - 18 kwietnia, w Gdańsku - 23 kwietnia (według zapowiedzi wiceprezydenta miasta), w Gdyni już 30 marca, zaś we Wrocławiu rekrutacja rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja.

wawa
fot. Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów

W jaki sposób?

Wiele przedszkoli prowadzi już internetową rekrutację. Należy zarejestrować się na platformie, wypełnić elektroniczny formularz i wskazać przedszkola, do których chcesz zapisać swoje dziecko. Wyświetlą Ci się wszystkie przedszkola, które biorą udział w rekrutacji elektronicznej w Twojej gminie lub mieście. Proces przypomina nieco rekrutację do liceum. Możesz wybrać maksymalnie trzy przedszkola. Jako pierwsze wybierz to, na którym Ci najbardziej zależy. Po kliknięciu przycisku „zakończ”, na Twoim koncie pojawi się formularz do wydruku. Zanieś go do wybranej (pierwszej na swojej liście) placówki. W Warszawie rodzice mogą aplikować do dowolnej liczby przedszkoli.

Możesz zostać poproszony o przygotowanie dodatkowych dokumentów. Wówczas postępuj zgodnie z instrukcją zawartą na platformie.

Jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet należy: odwiedzić wybraną placówkę, wypełnić otrzymany wniosek i złożyć na miejscu.

Rodzice mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola spoza rejonu zamieszkania (w innej gminie, innym mieście). Trzeba jednak liczyć się z tym, że w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci, które pochodzą z danego obszaru. Jeśli po zakończeniu rekrutacji dla dzieci ze swojej gminy zostaną jeszcze wolne miejsca, przedszkole może przyjąć dzieci z innej gminy.

Kto ma największe szanse?

W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

- dziecko z rodziny wielodzietnej,

- dziecko z niepełnosprawnością,

- dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,

- dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,

- dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

W takim wypadku razem z aplikacją należy złożyć dokumenty potwierdzające dany stan rzeczy takie jak: oświadczenie o wielodzietności rodziny (pisane samodzielnie), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, czy dokument potwierdzający wychowywanie się dziecka w rodzinie zastępczej.

Zagłosuj

Do jakiego przedszkola zapiszesz dziecko?

Liczba głosów:

Gminy zastrzegają sobie prawo do uwzględnienia dodatkowo punktowanych kryteriów. Przykładowo, we Wrocławiu 50 punktów (najwięcej w skali) otrzyma dziecko, którego wychowuje jeden rodzic lub oboje rodziców, którzy pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeżeli rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki, wówczas otrzymuje ono dodatkowe 10 punktów. Z kolei w Warszawie 130 punktów przysługuje w sytuacji, gdy 6-latek objęty jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz w przypadku 5-latka i dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym, starające się o miejsce w placówce 3 km od miejsca zamieszkania. Również w Warszawie, 64 punkty należą się dziecku z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 

Wypełnij PIT-a za darmo i pomóż Fundacji Radia ZET

Dwa ostatnie przykłady to kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a więc po ocenie wyżej wymienionych, podstawowych kryteriów, dzięki którym dziecku przysługuje pierwszeństwo. W stolicy w niewielkim stopniu liczy się też dochód w rodzinie (kilka punktów), ale przy dużej liczbie chętnych może okazać się kluczowy.

W wielu miastach (m.in. w Katowicach i w Krakowie) dodatkowe kryteria i system punktowy zostaną przedstawione do 15 kwietnia.

Zakończenie rekrutacji

Konkretne daty należy sprawdzić na stronie swojego urzędu gminy. Przeważnie ogłoszenie wyników planowane jest na końcówkę maja. 

Proces odwoławczy

Od negatywnej decyzji można się odwołać. Najpóźniej 7 dni od ogłoszenia listy należy poprosić komisję rekrutacyjną o uzasadnienie odmowy. W ciągu tygodnia od otrzymania uzasadnienia trzeba złożyć u dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Można też przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo, jak pierwsza rekrutacja. Procedura odwoławcza zwykle planowana jest na lipiec.

Rekrutacja uzupełniająca

Jeśli przedszkole nie prowadziło rekrutacji przez internet, informacje na temat przedszkoli, które mają wolne miejsca i terminów rekrutacji dodatkowej powinny znajdować się na stronie urzędu miasta lub gminy. W przypadku rekrutacji internetowej wystarczy sprawdzić listy dzieci przyjętych w kolejnym przedszkolu wpisanym we wniosku.

RadioZET.pl/KM