Zamknij

Rekrutacja na studia 2019 - TERMINY: od kiedy trwa, jak przebiega i jakie papiery złożyć?

Jolanta Waligora
09.05.2019 13:47
Rekrutacja na studia 2019 - TERMINY: od kiedy trwa, jak przebiega i jakie papiery złożyć?
fot. SHUTTERTOCK

Kiedy rekrutacja na studia 2019 i jakie papiery trzeba złożyć? Rekrutacja na uczelnie wyższe to temat, który szczególnie w okresie egzaminów maturalnych, poruszany jest przez wielu uczniów, którzy już niedługo będą składać papiery na wybrane uczelnie. Terminy rekrutacji na studia 2019 i inne informacje na ten temat można znaleźć poniżej.

Rekrutacja na studia 2019 - kiedy się rozpoczyna? Do kiedy przeprowadzana jest na większości uczelniach? Jakie papiery trzeba złożyć na studia? Odpowiadamy na pojawiające się zapytania, przedstawiamy wszystkie szczegółowe informacje o rekrutacji na studia 2019 i sprawdzamy terminy.

Terminy rekrutacji na studia 2019 - od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja?

Nie ma jednej odpowiedzi na to, kiedy rozpoczynają się rekrutacje na uczelnie wyższe i do kiedy można składać papiery. Terminy rekrutacji na studia 2019 zależą od indywidualnych ustaleń danej uczelni. Zazwyczaj jednak rejestracje na studia rozpoczynają się w połowie maja lub na początku czerwca, jednak na niektórych kierunkach internetowa rejestracja kandydatów na studia otwierana jest już dużo wcześniej. Z kolei w lipcu zwyczajowo następuje ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji, a co za tym idzie, uczniowie, którzy zostali przyjęci na daną uczelnię, zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów. 

Przykładowo rekrutacja na UW 2019 na zdecydowaną większość kierunków (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia) rozpocznie się 5 czerwca - początek rejestracji. Z kolei na Uniwersytecie Jagiellońskim rejestracja w systemie trwa od 4 czerwca do 7 lipca. W przypadku Politechniki Warszawskiej natomiast, początek zapisów internetowych na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Warszawie (oprócz kierunku Architektura i Architecture), przypada 3 czerwca.

Jak już wspominaliśmy powyżej, terminy rekrutacji na studia 2019 zależą od wybranej uczelni. Dlatego zalecamy, aby sprawdzić takie informacje na oficjalnej stronie internetowej uczelni, do której chcemy uczęszczać. W przeciwnym wypadku możemy przegapić termin rekrutacji na studia 2019, co może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. 

Rekrutacja na studia 2019 - jak przebiega i jakie papiery trzeba złożyć na uczelni?

Przede wszystkim warto zacząć od tego, że rekrutacja na studia 2019 na wszystkie uczelnie prowadzona jest drogą online, w specjalnym systemie elektronicznych rekrutacji. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest założenie indywidualnego konta, poprzez które będziemy mogli wprowadzić nasze dane do systemu uczelni oraz na bieżąco śledzić proces rekrutacji. Oprócz wprowadzenia podstawowych danych osobowych należy również wgrać swoje zeskanowane zdjęcie. Dodatkowo trzeba także wnieść opłatę rekrutacyjną, której kwota zależna jest od wybranej uczelni oraz kierunku. Należy pamiętać, że opłata ta, niezależnie od tego, czy student dostanie się na dany kierunek, czy też nie, nie podlega zwrotowi. Po opublikowaniu wyników maturalnych należy je dopisać w systemie.

Jednym z ostatnich etapów rekrutacji na studia 2019 jest sprawdzenie listy przyjętych. Informacja na temat tego, czy udało nam się dostać na wybrany kierunek, pojawi się w systemie elektronicznych rekrutacji.

Końcowym etapem rekrutacji na studia 2019 jest złożenie papierów na uczelni. Należy to zrobić po otrzymaniu informacji, że zostaliśmy przyjęci. Terminy złożenia papierów na studia 2019 zależne są od danej uczelni. Dostarczenie ich jednak po czasie będzie skutkowało wykreśleniem z listy studentów. Zazwyczaj należy złożyć następujące papiery: 

  • świadectwo dojrzałości wraz z kopiami, celem poświadczenia zgodności z oryginałem i danymi podanymi w elektronicznym procesie rekrutacji,
  • podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami znajdującymi się na osobistym koncie rejestracyjnym,
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
  • dowód uiszczenia opłaty za ELS,
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość kandydata,
  • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

RadioZET.pl/JW