Nie będzie 500 plus na święta? Apel Elżbiety Rafalskiej

Redakcja
14.12.2017 20:45
Nie będzie 500 plus na święta? Apel Elżbiety Rafalskiej
fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaapelowała do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o wypłatę świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" jeszcze przed Bożym Narodzeniem. - Pozwoli to wielu rodzinom przygotować się do zbliżających się świąt - argumentowała Rafalska.

Minister zwróciła uwagę w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej MRPiPS, że święta Bożego Narodzenia to bardzo szczególny czas dla polskich rodzin. - Podczas tego jednego z najważniejszych świąt chrześcijańskich rodziny mają możliwość celebrowania wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, a jednocześnie, co jest tak ważne w obliczu szybko pędzącego na co dzień świata, umacniania więzi rodzinnych - podkreśliła.

- Aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia upłynęły w prawdziwie rodzinnej i spokojnej atmosferze, zwracam się do władz wszystkich gmin o wypłatę polskim rodzinom świadczeń wychowawczych z programu ''Rodzina 500 plus'' jak najszybciej przed świętami - zaapelowała szefowa MRPiPS.

Zobacz także

Argumentowała, że wypłata świadczenia jeszcze przed Bożym Narodzeniem pozwoli wielu rodzinom przygotować się do świąt, "tak aby mogły być one przeżyte godnie i bez zbędnych trosk". - Wielość wydatków przed świętami powoduje, że wypłata świadczenia wychowawczego jest obecnie bardzo wyczekiwana przez wiele polskich rodzin. Każdy z nas przecież pragnie, aby święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe, pełne serdeczności, życzliwości i wielkiej radości - zaznaczyła minister.

Rafalska w oświadczeniu podziękowała samorządowcom za sprawną obsługę "500 plus". Życzyła pracownikom samorządowym, aby święta Bożego Narodzenia upłynęły "w atmosferze miłości, oddania i jedności". - Niech będzie to czas pielęgnowania relacji rodzinnych i wartości godnych największego uznania. Życzę Państwu zdrowych, radosnych, pogodnych i rodzinnych świąt oraz błogosławieństwa Bożego nie tylko w te świąteczne dni, ale i na co dzień - dodała.

Dla kogo 500+ - warunki przyznawania. Kto dostanie 500 zł na dziecko?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodziny z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnościami) mogą otrzymać wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie z programu "500 plus" otrzymują również dzieci w pieczy zastępczej. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko do 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo–wychowawczej typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie "500 plus" należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok.

RadioZET.pl/PAP/DG