Wnioski o 500 plus! Zmiany w terminach

Redakcja
03.01.2018 10:29
Wnioski o 500 plus! Zmiany w terminach
fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Ważne zmiany w rządowym programie ''Rodzina 500 plus'' - donosi "Fakt". Kolejne wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 lipca. 

Zagłosuj

Czy korzystasz z programu ''Rodzina 500 plus''?

Liczba głosów:

Zmiana dotyczy wniosków składanych drogą elektroniczną, czyli przez strony internetowe banków lub platformę Emp@tia. Od sierpnia - jak w poprzednim roku, urzędy będą przyjmować wnioski w wersji papierowej. 

Obecny okres zasiłkowy rozpoczął się w październiku 2017 roku i trwa do końca września br.

Zobacz także

Nakłady na politykę rodzinną w 2017 r. wzrosły do 3,11 proc. PKB - poinformowała na koniec 2017 roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podsumowując dwa lata pracy rządu podkreślała, że cele postawione programowi "Rodzina 500 plus" zostały zrealizowane, a program znacząco poprawił jakość życia polskich rodzin i ograniczył ubóstwo, zwłaszcza rodzin z dwójką, trójką, czwórką i więcej dzieci.

Od sierpnia obowiązują zmiany w programie. Główne zasady nie zostały zmienione, ale według założeń MRPiPS, nowe rozwiązania mają zlikwidować niepożądane zjawiska związane z systemem świadczeń, np. dopasowywanie dochodu do kryterium uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko albo niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie samotnego wychowywania dziecka. Zmiany mają też doprecyzować niektóre przepisy, np. dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nietworzących rodziny. Ustawa ma także ujednolicić i doprecyzować przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zaproponowano, by osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka musiała mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Ustawa ma też zapobiec rozwiązywaniu stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach, by wyłudzić świadczenie. Jeśli takie działanie nastąpiłoby przed upływem trzech miesięcy, nie byłoby traktowane jako utrata dochodu.

RadioZET.pl/Fakt/PAP/DG