Zamknij

Tego będą się uczyć dzieci w nowym roku szkolnym? Jest projekt zmian

15.04.2020 18:43

Od 1 września na lekcjach wychowawczych będą omawiane kwestie dotyczące zdrowia, klimatu, ochrony środowiska, ekonomii i prawa – przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji, który trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Nowy program nauczania w roku szkolnym 2020/2021
fot. Shutterstock

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół został zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zapisano w nim, że podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają być realizowane treści i zagadnienia poruszające istotne problemy społeczne: zdrowotne, prawne, finansowe, klimatyczne i ochrony środowiska.

Projekt rozporządzenia ministra edukacji

W uzasadnieniu projektu podano, że jest to odpowiedź na postulaty i wnioski wielu środowisk i podmiotów, m.in. ministra zdrowia.

"Ze względu na wyzwania cywilizacyjne dzisiejszego świata i zagrożenia z tym związane, zasadne jest zwrócenie szczególnej uwagi m.in. na zagadnienia, które kształtują postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu, podkreślają korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu czy gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania" – podkreślono.

Jednocześnie wskazano, że realizacja tych treści może odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

Zmiany w edukacji w roku szkolnym 2020/2021

Projekt rozporządzenia dostosowuje też przepisy do ubiegłorocznej nowelizacji prawa oświatowego, która od roku szkolnego 2020/2021 wprowadziła nowy rodzaj oddziałów szkolnych – oddziały przygotowania wojskowego. Będą one mogły funkcjonować w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących i technikach). Projekt zakłada, że ramowy plan nauczania obejmie również zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Partnerzy społeczni mają 30 dni na zgłoszenie uwag do projektu. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

RadioZET.pl/PAP