Rozpoczął się egzamin gimnazjalny. Przedostatni taki w historii

Redakcja
18.04.2018 09:24
Egzamin gimnazjalny
fot. Radio ZET

Prawie 340 tys. uczniów III klas gimnazjów w całym kraju przystąpiło w środę po godzinie 9 do egzaminu, który ma sprawdzić ich wiedzę humanistyczną. W czwartek uczniowie będą pisać egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w piątek — test z języka obcego.

Jak powiedział przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie dotarły sygnały z okręgowych komisji egzaminacyjnych o jakichkolwiek nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu. Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie mają 60 minut (dyslektycy 80 minut). Następnie będą mieli przerwę do godz. 11, po której przystąpią do rozwiązywania bloku zadań z języka polskiego. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).

Przebieg egzaminu gimnazjalnego

Czwartkowy egzamin też będzie się składał z dwóch bloków. W pierwszym znajdą się zadania z nauk przyrodniczych — biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą zadania z matematyki. W piątek egzamin z języka obcego będzie przeprowadzany na dwóch poziomach: podstawowym — obowiązkowym dla wszystkich gimnazjalistów i rozszerzonym — dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Arkusze z zadaniami z kolejnych dni będą codziennie publikować na swoich stronach internetowych Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Testy rozwiązane przez uczniów zostaną zakodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki uczniowie poznają 15 czerwca. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu.

Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Nie ma możliwości powtarzania egzaminu, żeby poprawić oceny. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Liczą się także oceny na świadectwie szkolnym. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji brane są pod uwagę wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Na czas egzaminu dni wolne

Środa, czwartek i piątek będą w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji; decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół. Tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego jest przedostatnią. Rozpoczęło się już wygaszanie gimnazjów, w roku szkolnym 2017/2018 nie powstały ich pierwsze klasy. Uczniowie, którzy w ubiegłym roku skończyli VI klasę szkoły podstawowej, we wrześniu, zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum, przeszli do VII klasy szkoły podstawowej. Tak samo będzie w tym roku.

Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego przeprowadzona zostanie w roku szkolnym 2018/2019 (równolegle z przeprowadzanym po raz pierwszy egzaminem ósmoklasisty). 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć w systemie edukacji.

RadioZET.pl/pap/maal