Rozpoczynają się matury. W piątek egzamin z języka polskiego

Katarzyna Mierzejewska
04.05.2018 06:56
matura
fot. Shutterstock

W piątek rozpoczynają się matury. Abiturienci zaczynają od egzaminu z języka polskiego. Początek testu na poziomie podstawowym o godzinie 9.00. Poziom rozszerzony rozpoczyna się o 14.00. 

Dziś rozpoczynają się matury. Około 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzony będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura z języka polskiego

Chęć przystąpienia do matury — tak jak w latach ubiegłych — zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Większość z nich to osoby, które chcą poprawić swój wynik. Dlatego łącznie wszystkich przystępujących dziś do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym będzie ponad 282 tys.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru, zdaje się je na jednym — rozszerzonym poziomie oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 25 maja.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur ogłoszone zostaną 3 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

RadioZET.pl/PAP/KM