Zamknij

Nauka zdalna, ferie zimowe. Co czeka uczniów w styczniu?

PAP
23.12.2021 11:08

Od czwartku uczniowie w szkołach mają przerwę świąteczną w nauce. Potrwa ona do 2 stycznia. Po przerwie uczniowie na kilka dni wrócą do nauki zdalnej. Jeśli nic się nie zmieni, do nauki stacjonarnej w szkołach wrócą 10 stycznia. Niedługo potem pierwsi uczniowie rozpoczną ferie zimowe.

pusta klasa
fot. Piotr Molecki/East News

Zgodnie w rozporządzeniem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do niedzieli 9 stycznia. W miejsce nauki stacjonarnej wprowadzono naukę zdalną. Jednak zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zajęcia zdalne w szkołach uczniowie mieli do 22 grudnia, w czwartek rozpoczyna się przerwa świąteczna.

W kalendarzu roku szkolnego - obowiązującym w roku szkolnym 2021/2022 - od 23 grudnia do 2 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa trwa do 31 grudnia, ale 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym, dodatkowo przypada w sobotę, a 2 stycznia przypada w niedzielę.

Posłuchaj podcastu

Nauka zdalna w styczniu

Do nauki zdalnej uczniowie wrócą więc dopiero po niedzieli – 3 stycznia. Nauka zdalna w styczniu potrwa tylko kilka dni: trzy lub cztery. W czwartek 6 stycznia przypada święto Trzech Króli, które jest dniem wolnym. W piątek 7 stycznia będzie zaś w wielu szkołach dniem wolnym od zajęć z tzw. puli dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły.

Dni wolne do dyspozycji dyrektora to dni wolne od lekcji (mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych lub w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), o których terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W szkołach podstawowych może być maksymalnie osiem dni wolnych do dyspozycji dyrektora. W liceach ogólnokształcących i technikach takich dni jest do 10, a w szkołach branżowych, w szkołach policealnych i w placówkach kształcenia praktycznego – do sześciu.

Ferie zimowe 2022

Niedługo po przerwie świątecznej rozpoczynają się ferie zimowe. Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach:

  • od 15 do 30 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego
  • od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
  • od 29 stycznia do 13 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego
  • od 12 do 27 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego

Druga przerwa świąteczna – na Wielkanoc – będzie od 14 do 19 kwietnia.

PAP: Danuta Starzyńska-Rosiecka