Zamknij
Śnięte ryby w Odrze
  • mapa pl
  • mapa de 2
  • mapa de
  • 3 Zobacz
fot. East News

Badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim, prowadzone w sposób ciągły i realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, nie potwierdziło obecności rtęci - poinformował w niedzielę Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Polskie laboratoria nie wykryły rtęci w Odrze po polskiej stronie. "Badania wykonane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie potwierdziły obecności rtęci w Odrze po stronie polskiej w woj. lubuskim i zachodniopomorskim. Trzeba dodać, że Państwowa Inspekcja Weterynaryjna wykluczyła rtęć jako przyczynę śnięcia ryb" - przekazał GIOŚ w komunikacie opublikowanym w niedzielę.

Rtęć w próbkach pobranych z Odry wykryto w Niemczech. Nie stwierdzono jednak, aby to rtęć odpowiadała za masowe śnięcie ryb.

GIOŚ: Nie wykryto rtęci w Odrze

GIOŚ podał również, że próbki do badań w Polsce i Niemczech pobrano w różnych miejscach. "Analiza map poboru próbek wykazała, że pobór próbek przez stronę polską prowadzony był w nurcie Odry granicznej na terenie woj. lubuskiego. Natomiast po stronie niemieckiej próbki pobrane zostały na starorzeczu i dopływach Odry" - przekazano.

Poinformowano również, że 15 sierpnia o godz. 12.00 strona niemiecka przesłała wyniki badań pobranych próbek. Wyniki niemieckich badań laboratoryjnych wykazują obecność rtęci i wskazują na przekroczone normy dla wód powierzchniowych. Wskaźnik ten nie przekracza norm dopuszczalnych dla wody pitnej.

"W przesłanym, wraz z załączoną mapką miejsc poborów, raporcie badań laboratoryjnych okazuje się, że są to punkty poborów wykonanych nie w głównym nurcie Odry, a tylko w jej dopływach lub starorzeczach. Natomiast próbki wody pobrane przez laboratorium GIOŚ są pobierane punktowo w głównym nurcie Odry" - czytamy w komunikacie GIOŚ. "Podkreślamy, że przeprowadzone w tym samym czasie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci" - podsumował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

RadioZET.pl

C