Zamknij

Sąd Najwyższy: wyłoniono 20 kandydatów na nowego I prezesa. Część odmówiła

12.05.2020 16:03
Sąd Najwyższy
fot. East News/Zbyszek Kaczmarek

Po podliczeniu zgłoszeń dokonanych przez zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego zaproponowano 20 kandydatów na nowego I prezesa. Na razie zgodę na kandydowanie wyraziło 10 osób. Dwie spośród zgłoszonych osób nie są obecne na zgromadzeniu.

We wtorek odbył się trzeci dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Wyłoniono 20 kandydatów na nowego I prezesa SN. Każdy sędzia w tajnym głosowaniu mógł zaproponować jednego kandydata. W głosowaniu spośród 99 sędziów udział wzięło 95.

Lista kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego

Tomasz Przesławski, prezes Izby Dyscyplinarnej po godzinie 14:00 ogłosił wyniki głosowania. Łącznie zaproponowano 20 sędziów na kandydatów I prezesa SN. Następnie sędziowie wygłaszali oświadczenia, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.

Zobacz także

Zgodę na kandydowanie wyrazili sędziowie: Tomasz Artymiuk (zebrał 12 zgłoszeń), Leszek Bosek (4), Tomasz Demendecki (11), Małgorzata Manowska (17), Joanna Misztal-Konecka (2), Piotr Prusinowski (6), Marta Romańska (9), Adam Tomczyński (1), Włodzimierz Wróbel (6) oraz Dariusz Zawistowski (6).

Zgody na kandydowanie nie wyrazili sędziowie: Joanna Lemańska (1), Krzysztof Rączka (1), Krzysztof Staryk (1), Aleksander Stępkowski (3), Krzysztof Wiak (1), Paweł Wiliński (1), Kamil Zaradkiewicz (2) i Grzegorz Żmij (1).

Zobacz także

Dwoje sędziów, którzy zostali zgłoszeni, są nieobecni na wtorkowym zgromadzeniu. To Halina Kiryło (6) i Wiesław Kozielewicz (4). Od tych sędziów ewentualną zgodę na kandydowanie trzeba odebrać na piśmie. W związku z tym ogłoszona została przerwa w obradach zgromadzenia.

Mam zamiar wyrazić zgodę na kandydowanie, ale uważam, że nie mogę teraz takiego oświadczenia złożyć, bo zgodnie z przepisami one powinny być składane w kolejności alfabetycznej, a są osoby będące w alfabecie wyżej niż ja, które takich oświadczeń nie złożyły

- oświadczał sędzia Zawistowski.

Zobacz także

Sędzia Włodzimierz Wróbel powiedział, że ma świadomość, że "i tak jesteśmy już poza wszelką procedurą prawną". Wyraził on jednak zgodę na kandydowanie. Natomiast sędzia Rączka oświadczył, że "wobec przebiegu tego postępowania" jest "zmuszony ze smutkiem zrezygnować z kandydowania".

Po odebraniu oświadczeń od wszystkich kandydatów można wysłuchać ewentualnych wystąpień. Następnie powinno odbyć się właściwe głosowanie, na którym wyłonione zostanie pięciu kandydatów. Głosowanie jest tajne, każdy sędzia ma tylko jeden głos. Wybranymi kandydatami będą ci sędziowie, którzy utrzymają największą liczbę głosów.

Zobacz także

"Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów na stanowisko I prezesa SN uzyskało równą liczbę głosów, w wyniku czego nie jest możliwe wybranie pięciu kandydatów, przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów" - stanowi ustawa.

RadioZET.pl/PAP