Senat zgodził się na powołanie Mikołaja Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka. Czeka go ślubowanie w Sejmie

Redakcja
12.12.2018 18:41
Pawlak
fot. PAP

Senatorowie w środę zgodzili się na powołanie Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Pięcioletnia kadencja Pawlaka rozpocznie się, gdy złoży on ślubowanie w Sejmie.

Za powołaniem Pawlaka było 57 senatorów, przeciw 26. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Po głosowaniu marszałek Stanisław Karczewski uroczyście wręczył Pawlakowi uchwałę Senatu. Ślubowanie Pawlaka w Sejmie prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

Pytania od senatorów

Wcześniej w środę podczas trzygodzinnej dyskusji Pawlak odpowiadał na pytania senatorów, m.in., czy ma wymagane ustawą o RPD pięcioletnie doświadczenie z dziećmi lub na ich rzecz. Wskazywali przy tym m.in. na wątpliwości organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Pawlak wskazywał, że jego praca na rzecz dzieci ujawniała się podczas spraw sądowych. - Przyszedłem do ministerstwa właśnie jako ekspert, praktyk od spraw dzieci. Wyrazem tego jest moje doświadczenie w najtrudniejszych sprawach, nie medialnych. To są sprawy karne, o alimenty. Bronienie dzieci przed instytucjami i organami - powiedział.

In vitro jest "niegodziwe"

Odpowiadając na pytanie dotyczące stosowania metody in vitro, Pawlak powiedział: - W tym zakresie patrzeć na tę metodę należy w sposób taki, że jakkolwiek metoda, pewnie skuteczna do poczęcia dzieci, jakkolwiek powodująca, że wiele dzieci przyszło na świat, to jednak od strony prawno-moralnej jest to metoda niegodziwa, bo w znaczącej liczbie poczęć powoduje, że poczęte istoty ludzkie, poczęte dzieci nie są wystarczająco chronione".

Odnosząc się do problemu stygmatyzacji dzieci narodzonych po zastosowaniu in vitro, zapewnił, że jako rzecznik będzie bronił praw tych dzieci.

Kim jest nowy Rzecznik Praw Dziecka?

Pawlak ukończył prawo i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2005-2016 r. pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Od listopada 2011 r. prowadził indywidualną praktykę adwokacką.

Zobacz także

Od czerwca 2016 r. jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. W imieniu ministra sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektu reformy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jest żonaty, ma dwóch synów. 

Kadencja Rzecznika Praw Dziecka trwa pięć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. Do tego czasu obowiązki RPD pełni dotychczasowy rzecznik Marek Michalak, którego kadencja upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Michalak sprawował ten urząd od 2008 r.

RadioZET.pl/PAP/MP