Śląsk będzie metropolią. Posłowie nie mieli wątpliwości

Redakcja
09.03.2017 21:22
Katowice
fot. Pixabay

W czwartek Sejm przyjął ustawę metropolitalną dla województwa śląskiego. Zgodnie z obecnymi planami ustawa powinna zostać opublikowana na przełomie marca i kwietnia, a metropolia w woj. śląskim powstać na jej gruncie 1 lipca 2017 r. Oficjalnie swoją działalność rozpocznie 1 stycznia 2018 roku.

Utworzenie związku wykonującego część zadań publicznych od lat postulują samorządy konurbacji katowickiej. Prace nad rządowym projektem ustawy o związku metropolitalnym dla woj. śląskiego Sejm rozpoczął 10 lutego br., kierując go do komisji. 21 lutego projekt rozpatrzyły połączone sejmowe komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnego. Drugie czytanie odbyło się w środę, tego dnia połączone komisje rozpatrzyły zgłoszone na tym etapie poprawki.

Zagłosuj

Czy ustawa metropolitarna pomoże województwu śląskiemu w szybszym rozwoju?

Liczba głosów:

Za przyjęciem projektu ustawy o związku metropolitalnym dla woj. śląskiego głosowało w czwartek 432 posłów; 1 był przeciw, 6 posłów wstrzymało się od głosu.

Przyszłość dla Śląska

Przygotowany przez MSWiA projekt dla woj. śląskiego ma poprawiać obowiązującą, przyjętą przez rząd PO-PSL i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę z 2015 r. o charakterze uniwersalnym. Według rządu, zawiera ona szereg wad.

Sprawozdawca komisji poseł Jerzy Polaczek (PiS) akcentował, że rządowy projekt "jest dobrym fundamentem prawnym kształtującym i decydującym w sposób istotny o przyszłości, a przede wszystkim jest działaniem na rzecz jego przebudowy". - Jestem pewien, że wspólnota miast tworzących przyszły związek metropolitalny dobrze wykorzysta tę historyczną szansę - zadeklarował.

Obecna ustawa nie została wdrożona, ponieważ rząd nie przyjął wymaganych przez nią rozporządzeń. Zgodnie z jej założeniami, metropolia miała powstać w woj. śląskim 1 stycznia 2017 r. Przedstawiciele rządu deklarują jednak wolę, aby powstała ona 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać 1 stycznia 2018 r.

Aby to ułatwić, Sejm przyjął w czwartek wniesioną przez klub PiS poprawkę do projektu rządowej ustawy, skracającą okres jej vacatio legis, z 14 dni od ogłoszenia do dnia następującego po dniu ogłoszenia. Wnioskodawca, poseł Polaczek argumentował, że wszystkie zainteresowane samorządy śledzą prace nad projektem i pracują nad niezwłocznym wdrożeniem przyszłej ustawy – skrócenie vacatio legis pozwolić ma też samorządom lepiej wpisać się w obecnie przewidywane ustawą terminy tworzenia metropolii.

Jakie korzyści?

Szef MSWiA argumentował, że w Polsce istnieją dwie metropolie: warszawska i śląska. Zapowiedział, że zostanie opracowany także projekt dla pozostałych ośrodków, będących aglomeracjami.

Według ustawy związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców.

Wypełnij PIT-a za darmo i pomóż Fundacji Radia ZET

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

RadioZET.pl/PAP/DG